• v.l.n.r.: René Heij, Bert van der Garde, Leo van der Velden, Frans Snoek, Cornelis de Fluiter, Pieter Stam.

    SGP-Ermelo

'SGP heeft kundig en ervaren team voor raadsverkiezingen'

23-11-2017, 23:10 | Lezersnieuws | SGP-Ermelo

Ermelo - Voor de gemeenteraadsverkiezingen (D.V. 21 maart 2018) heeft de SGP een ervaren en veelzijdig team beschikbaar. Bij de lijstsamenstelling is met alle betrokkenen overleg gevoerd. Gezamenlijk is gekozen voor deskun¬digheid, ervaring en continuïteit. Belangrijk is een geleidelijke overdracht van kennis en ervaring. Dit om de stabiele koers van de SGP-inbreng voor de korte en lange termijn te borgen. Zo is Leo van der Velden weer lijsttrekker en staat fractiesecretaris Pieter Stam op nummer 2. Pieter heeft ervaring als raadslid in de gemeente Soest. Frans Snoek blijft beschikbaar voor een mogelijke derde zetel.

Verder staat René Heij, een nieuwkomer, op nr. 4. René is auteur van 'Politiek met de Bijbel', een recente uitgave van het Wetenschap¬pelijk Instituut van de SGP. Bert van der Garde (nr. 5) is weer beschikbaar voor het commissiewerk. Het huidige commissielid Jan Lobbezoo heeft te kennen gegeven zijn aandacht de komende tijd te willen richten op zijn opgroeiend gezin en zijn accountantswerk. Op nr. 9 staan een jonge nieuwkomer: Cornelis de Fluiter. Hij is 18 jaar en zal zich de komende jaren inzetten voor de communicatie van en met de fractie.

Woensdag¬avond 22 november heeft de SGP-kiesvereniging Ermelo / Speuld unaniem ingestemd met het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Dit deelde Jowan Heres, voorzitter van de kiesvereniging, na afloop van de ledenvergadering mee.

Speerpunten in het verkiezingsprogramma zijn: het terugdringen van bezuinigingen op infrastructuur / openbaar groen en een betere spreiding van verkeers¬stromen. Ook staat het voorkomen van koopzondagen in Ermelo prominent in het programma. Het stimuleren van de plaatselijke economie is een belangrijk aandachtspunt. Evenals een beter woningaanbod om onder meer de permanente bewoning van vakantiewoningen op te lossen.

Tijdens ledenvergadering werden ook de hoofdlijnen van het campagneplan gepresenteerd. SGP-speerpunten zullen op verschillende plaatsen in de gemeente zichtbaar zijn. Verder zal op vrijdag 16 maart 2018 een bijzondere verkiezingsbijeenkomst worden georganiseerd.