• Piroschka van de Wouw

Geen verkoop bij Coffeeshop Liberty in afwachting van hoger beroep

HARDERWIJK De voorzieningenrechter heeft vrijdag het verzoek om een voorlopige voorziening van Inter BV om in coffeeshop Liberty in Harderwijk softdrugs te blijven verkopen afgewezen.

De burgemeester van Harderwijk had aan Inter BV een last onder bestuursdwang opgelegd om - kort gezegd - te stoppen met de verkoop van softdrugs vanuit coffeeshop Liberty. Dat zou per 4 augustus 2017 ingaan. De burgemeester verklaarde de bezwaren daartegen ongegrond. Daartegen is beroep ingesteld bij de rechtbank en er is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.

Dat verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen. Een uitspraak met daarin de motivering voor die afwijzing volgt volgende week.

Een voorlopige voorziening is de mogelijkheid voor een persoon, organisatie of instelling om een door een bestuursorgaan genomen besluit dat in werking treedt voorlopig ongedaan te maken door middel van een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter.