• Herman Dekker

Ambitieus VVOG wil nieuwbouw

HARDERWIJK Kleedkamers, een groter businesshome, bestuurskamer en een tribune met 300 zitplaatsen. VVOG wil een nieuw combigebouw op de plek van de huidige zittribune om ook in de toekomst op hoog niveau te spelen. In juni wil de club een definitief besluit nemen. Het gebouw moet er in de tweede helft van 2019 staan.

Marco Jansen

De kleedkamers aan de Athlos-zijde en de huidige zittribune dateren van 40 jaar geleden, toen ook het hoofdveld werd geopend. ,,De kleedkamers zijn op en de tribune, die al is opgekalefaterd, blijft onderhoudsgevoelig. Het zag er prachtig uit , maar nu is het een beetje aftands geworden. Het sportpark ligt schitterend, maar de gebouwen zijn een beetje afgedaan. Dat contrasteert en disharmonieert en dat is een breed gedragen conclusie'', stelt projectleider Herman Dekker. De kosten van drastische renovatie zijn zo hoog dat je net zo goed nieuwbouw kunt overwegen. Het businesshome is al eerder uitgebreid, maar eigenlijk te klein om te kunnen netwerken. Wij spelen derde divisie en dat is alleen mogelijk met sponsoring.''

Het bestuur opteert nu voor een combigebouw waarin meerdere functies worden geïntegreerd. ,,Het gebouw heeft twee lagen en is 39 meter breed, 16 meter diep en 7 meter hoog. De enige plek waar dat kan is op de plaats van de huidige zittribune. De gemeente staat positief tegenover ons verzoek om een stuk grond bij te pachten. Het gebouw moet naar achter worden geplaatst om de zichtlijnen vanaf de staantribunes te houden. We willen binnen het bestemmingsplan blijven en het gebouw energieneutraal maken.''

FINANCIERING Voor de leden zijn er twee info-avonden geweest; sponsors krijgen 6 maart inzage in de plannen. Er komt een werkgroep. ,,Iedereen mag nog schieten op de schetsen. Het gebouw mag er iets anders uitzien, maar wordt niet twee keer zo groot. We moeten kijken naar onze financiële mogelijkheden. Je praat over een gebouw van 1000 m2 dat er 30 jaar moet staan. Prijstechnisch is dit geen gunstige periode. Het gaat om een ambitieus bedrag dat wij niet zelf kunnen ophoesten. Belangrijk is een eenmalige gemeentelijke subsidie voor de helft van de kosten van de kleedkamers, met een limiet van 250.000 euro. We kijken naar subsidiemogelijkheden vanuit andere fondsen en moeten een substantieel bedrag zelf financieren. Dat zal meer dan de helft zijn en dat mag de continuïteit van de vereniging niet in gevaar brengen. De financiering moet er betrouwbaar en positief uitzien. Dit kost veel geld, dus moet er zicht zijn dat dit geld ook terug komt. Als je dat niet kunt onderbouwen met extra opbrengsten, moet je het niet doen. Een sponsorhome mag niet van de contributie van de gewone leden worden betaald. Een obligatielening is wel een optie.''

Eigen sponsoren doen bij de aanbesteding altijd mee, maar bij het gunnen van de opdracht telt voor VVOG de aantrekkelijkste aanbieding. Met acties, zoals de wasactie bij Kok, verloting en stoelverkoop, hoopt Dekker een ton op te halen. In juni wil de club tijdens een ledenvergadering een definitief besluit nemen. Het gebouw moet tijdens het seizoen 2019-2020 worden opgeleverd.