Burgemeestertje

Vanaf deze week kunnen ook Harderwijkse kinderen zich aanmelden als kandidaat kinderburgemeester of kinderwethouder. Er zijn intussen al ruim dertig Nederlandse gemeenten met een kinderburgemeester en bijna net zoveel gemeenten zijn van plan er nog dit jaar één aan te stellen: het is dus een echte hype aan het worden in de wereld van Nederlandse gemeenten.

In de gemeente Halderberge zijn ze al aan hun zevende burgemeestertje bezig (Willem Lengers) en ja, daar was ik al zo bang voor: de voorgangers van Willem waren allemaal meisjes geweest en pas nu hebben ze daar eindelijk genoeg van! Ik heb vier Google pagina's doorgewerkt en ken ze nu alle dertig wel zo'n beetje. Alle zittende meestertjes zijn meisjes met uitzondering van gemeente Waadhoeke (Piter Murk de Groot) en Willem dus.

(Even tussendoor: wat een vreselijke en onbegrijpelijke namen zijn er toch ontstaan na al die herindelingen! Halderberge is dus gewoon Oudenbosch en omstreken; Waadhoeke is zeg maar Franeker).

Die meisjesvoorkeur begrijp ik wel. Meisjes hebben op die leeftijd een hogere like-factor, zijn braver, gezagsgetrouwer en gemiddeld communicatief vaardiger dan jongens. Begrijpelijk dat jury's daar als een blok voor vallen. Niet alle gemeenten hebben trouwens een wethoudertje naast het meestertje, zoals wij hier willen, maar dat is wèl handig. Zo krijg je toch een soort van excuus-jongetje op het podium naast je wenselijke burgemeestersmeisje.
Harderwijk wil met de aanstelling van het kindercollege de politiek voor kinderen leuk en toegankelijk maken. Het kindercollege gaat ceremoniële taken vervullen als het ontvangen van Sinterklaas, openen van de Koningsspelen en het wordt het aanspreekpunt voor andere kinderen, die "leuke ideeën" voor de gemeente hebben. Al onze politieke partijen ondersteunen de komst van een kindercollege en dat zegt meer over onze politieke elite dan over het nut van kinderparticipatie. Dat laatste is er namelijk niet.
Volwassenen smelten van een leuk zondagskind als burgemeestertje, maar haar leeftijdsgenoten beoordelen haar meestal veel negatiever juist omdat volwassenen zo opzichtig met haar weglopen. Verder maak je de politiek alleen voor het kindercollege zèlf leuk en toegankelijk. Niet voor de andere scholieren van groep 7 en 8. Politiek wordt pas leuk als je wat ouder bent en meer
begrijpt, punt!

Halderbergse Willem wil graag wat doen aan rondslingerende batterijen ,,want die kunnen het milieu wel twee miljoen jaar vervuilen." Hij wil ook alle prullenbakken vervangen door Holle-Bolle-Gijzen, omdat het in de Efteling altijd schoon is. Piter Murk verleidde de jury door koningin Maxima in onverstaanbaar Fries te willen verwelkomen!
Echt allemaal heel leuk en heel aandoenlijk, maar daar ging het niet om. Ik hoop dat onze gemeenteraad volgend jaar inziet, dat de kosten à 10.000 euro niks opleveren en dat het inspringen op een hype niet zo
verstandig is.

Goudgraver.