Beëdiging Regiment Geneeskundige Troepen

26-09-2017, 16:00 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 27 september 2017, 14:00 tot 15:00

Locatie:

, Ermelo
Stadhuis
Ermelo

Op woensdag 27 september zullen militairen van het Regiment Geneeskundige Troepen een beëdiging uitvoeren voor het gemeentehuis te Ermelo.

Om 13.50 uur zullen de eenheden aangetreden staan en de beëdiging zal starten om 14.00 uur. Ongeveer 45 militairen zullen de eed of belofte afleggen op het vaandel ten overstaande van de Regiments Commandant. De ceremonie zal ongeveer 1 uur duren en is vrij toegankelijk voor civiele toeschouwers.

De militairen zijn afkomstig van verschillende landmacht onderdelen.

De Regiments Commandant, Luitenant-kolonel Meijer, is tevens commandant van het Geneeskundige Bataljon van de landmacht.

400 Geneeskundig Bataljon staat voor hoogwaardige geneeskundige zorg, wereldwijd en onder alle omstandigheden.

Het bataljon is gelegerd op de legerplaats Ermelo.

De ceremonie vindt plaats bij het gemeentehuis omdat de landmacht haar zichtbaarheid binnen de maatschappij wil vergroten en omdat het bataljon de band met de civiele autoriteiten wil bestendigen.

De eed of gelofte is een essentieel onderdeel van het militair zijn.

De militair zweert of belooft trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.

Dit betekent eigenlijk dat hij of zij zichzelf in dienst stelt voor de staat, zich niet alleen houdt aan de grondwet maar deze ook verdedigt.

De krijgstucht betreft de interne gedragsregels binnen de krijgsmacht. Dat is belangrijk omdat de krijgsmacht een bijzondere organisatie is die onder alle omstandigheden moet kunnen optreden.

Het afleggen van de eed of belofte is randvoorwaardelijk om uitgezonden te worden.