De waarde van ziekenzalving

31-01-2018, 10:30 | Lezersnieuws |

Datum:

maandag 19 februari 2018, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Oude Nijkerkerweg 4, Ermelo
Westerkerk
Ermelo

ZIEKENZALVING - DE KERK ALS HELENDE GEMEENSCHAP

Op maandag 19 februari organiseert de commissie Vorming en Toerusting van de Hervormde gemeente Ermelo een avond over dit thema. In Jacobus 5: 14 staat: 'Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.' Dit is een van de Bijbelteksten waarop het gebruik van de ziekenzalving in de gemeente is gebaseerd. Die tekst vertelt iets over het gebruik ervan en zegt iets over de gemeente van Christus, namelijk dat die gemeenschap er een is waar je heil en heelwording kunt ontvangen en ervaren.

Ds.A.Priem, predikant van de Westerkerk in Ermelo: "Over de ziekenzalving en over wat heil en heelwording dan betekenen willen we samen op deze avond nadenken. Misschien heeft u ervaring met ziekenzalving of er juist allerlei vragen bij….. We lezen wat de Bijbel er over zegt en ik zal vertellen hoe een ziekenzalving in de praktijk verloopt. Vanzelfsprekend komen dan vragen over ziek-zìjn en genezing aan de orde. Hoe kunnen we als kerk een helende gemeenschap zijn ?" Deze bijeenkomst vindt plaats in de Westerkerk, Oude Nijkerkerweg , Ermelo en begint om 20.00 uur.

De commissie stelt het op prijs als u zich van te voren aanmeldt bij Bea van Kooten via info@vormingentoerusting.com of tel: 0341-564513 / 06-53192416 . Uw bijdrage voor deelname bedraagt 3 euro per persoon.