Lezing: leven met verlies

04-05-2018, 14:53 | Lezersnieuws | Paula Groen

Datum:

woensdag 16 mei 2018, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Veldkamp 76
Apostolisch Genootschap
Ermelo

Verlies hoort bij het leven, onontkoombaar. Mensen kunnen op verschillende manieren een verlies lijden: verlies van een dierbare, een relatie, werk of gezondheid. Wat daarvan de impact kan zijn en wat houvast kan geven zijn onderwerpen van deze lezing. De lezing, omlijst met beelden en muziek, is vrij toegankelijk.

Annemiek Mellink werkt als psycho-oncologisch therapeut op het Helen Dowling Instituut in Bilthoven. Ze biedt psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten.

De lezing is onderdeel van een serie lezingen en themaontmoetingen waarmee het Apostolisch Genootschap ? plaats voor religieus-humanistische zingeving ? mensen uitnodigt op een toegankelijke manier met levensvragen bezig te zijn.