• Stefan Fiddelaar en Jet Weigand gaan ChristenUnie vertegenwoordigen

    eigen foto

ChristenUnie Ermelo: top-6  aan de slag!

23-04-2018, 11:32 | Lezersnieuws | Kees

De ChristenUnie heeft zich tijdens de verkiezingscampagne in Ermelo voortdurend gepresenteerd  met foto’s en video’s van de top-6 van de kandidatenlijst. Dat was een bewuste keuze, hetgeen blijkt uit de gang van zaken. Naast de bezetting van vier zetels in de gemeenteraad wordt ook aan de nummers 5 en 6 een plek toegewezen, namelijk die van fractievertegenwoordiger. Wat we daarvan mogen verwachten, lichten Jet Weigand-Timmer en Stefan Fiddelaar toe op basis van drie voorgelegde vragen.

 

1. Raadsleden zijn in het algemeen bekend; als inwoner weet je dat je de gemeenteraad hebt gekozen om je te vertegenwoordigen, zodat je stem/mening wordt gehoord. Maar wat is dan de rol van een fractievertegenwoordiger? Wat zijn je rechten en plichten?

Jet Weigand-Timmer: als fractievertegenwoordiger mag je namens je fractie volledig meedraaien in de Ermelose politiek. Alleen in de gemeenteraad zelf heb je geen spreek- en stemrecht.

Stefan Fiddelaar: In de raad wordt over veel zaken besloten. Als fractievertegenwoordiger draag je bij aan de bespreking van de stukken in de voorbereidende commissies. Hierbij kunnen ook vragen worden gesteld aan de wethouder over de inhoud.

2. Je kiest ervoor om deze aangeboden rol op te pakken. Wat verwacht je daarvan?

Jet: Ik verwacht dat we in de komende periode vooral moeten gaan werken aan vertrouwen in de gemeenteraad. Ik verwacht dat wij als fractie vanuit ons vertrouwen op God samen de kracht daarvoor ontvangen.

Stefan: Het lijkt mij mooi om bij te dragen aan een inhoudelijk goede bespreking van de verschillende onderwerpen. Ik hoop de voorstellen vanuit het college te kunnen bevragen vanuit de mooie plannen die we als ChristenUnie voor Ermelo hebben.

3. Aan welk deel van het raadswerk hoop je vooral bij te dragen?

Jet: Ik zal de rol van “vliegende kiep” op mij nemen. Dat wil zeggen dat ik mij op allerlei terreinen zal inzetten. Daarbij zal ik bijzondere aandacht besteden aan het lokaal invulling geven aan het manifest “waardig ouder worden” van de ChristenUnie. Daarnaast zal ik mij ook gaan bezig houden met de raadscommunicatie. Dit sluit aan bij wat ik voor ProDemos deed: inwoners betrekken bij de lokale politiek.

Stefan: Ik zal me voornamelijk richten op onderwerpen binnen de commissie Samenleving.