• Met NMP zaaide ChristenUnie blije bermen langs Pelserpad

    Eigen foto

ChristenUnie zaait eerste ‘Blije Bermen’ in Ermelo

02-05-2019, 19:55 | Lezersnieuws | Kees

Een jaar geleden heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de insectenstand in Ermelo met de motie Blije Bermen. In de hoop dat alle partijen mee wilden doen met het gemeentelijk beschikbaar stellen van bloemenzaad waar insecten blij van zouden worden. Helaas stemde alleen het CDA voor. Vervolgens heeft de ChristenUnie het nog eens geprobeerd door symbolisch aan elke politieke partij een zakje bloemenzaad te geven met de oproep daarmee aan de slag te gaan. Om zelf het goede voorbeeld te geven heeft de ChristenUnie op dinsdag 30 april een honingplantenmengsel ingezaaid langs bepaalde delen van het klompenpad van Horst en Telgt. Eén van de landeigenaren was bereid om een paar percelen beschikbaar te stellen.

ChristenUnie raadslid Ronald van Veen: ‘Ik wandel veel, en kom door veel gebieden waar ingezaaide akkerranden al een feit zijn. Voor Ermelo zou ik dat ook graag willen, en met deze actie vragen wij daar nu extra aandacht voor. Het past ook goed bij één van onze speerpunten uit het  verkiezingsprogramma: We willen de natuur ‘beleefbaar’ houden door onderhoud van fiets- en wandelpaden en de aanleg van insectvriendelijke blije bermen’.

Naast een aantal leden vanuit de ChristenUnie Ermelo deden ook vrijwilligers van het NMP en van de KNNV Noord West Veluwe mee aan de actie. Ineke Jonker, coördinator van het klompenpad, heeft nog enkele perceeleigenaren bereid gevonden om mee te doen. De ChristenUnie geeft die namen door aan de andere politieke partijem, in de hoop dat ook zij warmlopen voor ons initiatief. Raadslid Dick Tillema: ‘We willen het stokje graag doorgeven, zodat er nog meer kleurrijke bermen worden gerealiseerd in Ermelo. Dat is goed voor de insectenstand. De Schepping is prachtig en onze aandacht meer dan waard’.