Gemeente Ermelo is de weg kwijt

29-09-2016, 14:50 | Lezersnieuws | Aan- en omwonende Julianalaan

Wat is een halve minuut op een mensenleven?

Een hele halve minuut! Dat is de tijdwinst voor een autobestuurder bij het opwaarderen van een deel van de Julianalaan van 30 km/u naar 50 km/u. Slechts dertig seconden, welke de inwoners van Ermelo zo'n € 275.000,- gaan kosten. Dit alles om, zo zegt het College, de verkeersdoorstroming in Ermelo te verbeteren. Zo staat het immers in het coalitie-akkoord en dit is een College dat zich, naar eigen zeggen, aan zijn woord houdt. Maar wat als blijkt dat met dit gemeenschapsgeld het probleem niet wordt opgelost?! Dan antwoordt dit College nog steeds met de woorden: het staat in het coalitie-akkoord, dus gaan we het doen! Elke realiteitszin daar gelaten.

Volgens het College zorgt deze ingreep voor een betere doorstroming bij de rotonde Harderwijkerweg/Leuvenumseweg. Om dit te kunnen onderbouwen heeft ditzelfde College gaandeweg dit plan een drietal onderzoeken laten uitvoeren door verschillende verkeerskundige bureaus om inzicht te krijgen in de effecten ervan. En wat schetst nu de verbazing; uit de onderzoeken blijkt dat het bedoelde effect van de ingreep er niet is.

Dus waarom houdt het College zo stellig vast aan deze voorgenomen plannen? En die vraag kun je helemaal stellen, als gekeken wordt naar de nadelige effecten, die deze ingreep gaat hebben. Onveilige verkeerssituaties!

Het gedeelte van de Julianalaan waar het om gaat is 800 meter rechte weg, er liggen een gezondheidscentrum en een hospice aan, er zijn veel zijwegen en het is een druk befietste schoolroute. Allemaal gegronde redenen om hier een veilige wegsituatie te creëren. Te meer als u weet dat deze weg in 2009 bewust 30 km/u is gemaakt omdat er, toen het nog 50 km/u was, vele ongelukken zijn gebeurd, vaak met zwaar lichamelijk letsel en twee keer zelfs met dodelijke afloop. Maar het coalitie-akkoord gaat blijkbaar boven het belang van de veiligheid.

Als halverwege het goedbedoelde plan blijkt dat daarmee het doel niet bereikt zal worden, en het juist meer onveiligheid in Ermelo zal veroorzaken; dan is een moment van bezinning op zijn plaats! Voor de € 275.000,- kan vast een andere, betere bestemming gevonden worden. Laat het College zich aan de afspraken met omwonenden houden en de Julianalaan inrichten als 30 km/u zone conform de voorgeschreven richtlijnen. Daar zullen vele inwoners van Ermelo profijt van hebben. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald….

Aan- en omwonenden Julianalaan