Opbrengst collecte Woord en Daad, Comité Ermelo

21-10-2017, 20:30 | Lezersnieuws | Comité St. Woord en Daad, Peter Klaassen, voorzitter

Stichting Woord en Daad - Comité Ermelo

Van 3 juli tot en met 8 juli jl. is in de Gemeente Ermelo door Woord en Daad gecollecteerd voor het "Water- en sanitatieproject" in Bangladesh. Deze collecte heeft het prachtige bedrag van € 6.865,20 opgebracht! Comité Ermelo is hier zeer dankbaar voor en bedankt de inwoners van Ermelo, en dus ook u, hartelijk voor de grote betrokkenheid. Ook de collectanten worden weer hartelijk bedankt voor hun jaarlijks terugkerende inzet.

Al bijna 35 jaar steunen wij als leden van Comité Ermelo het werk van Woord en Daad in ontwikkelingslanden. Op deze wijze willen wij ons inzetten voor onze arme medemens. Met de leden van ons Comité zetten wij ons door middel van allerlei activiteiten in voor het werk van Woord en Daad. Op ons Comité-adres Willem de Zwijgerlaan 7 te Ermelo, M: 06-45667822, kunt u Woord en Daad-postzegels nr. 1, Woord en Daad-koffie en -thee kopen. Op dit adres kunt u tevens uw postzegels, spaarzegels en oude ansichtkaarten inleveren. Verder organiseren we o.a. muziek- en zangavonden, huis-aan-huis collectes en zijn we aanwezig op diverse markten. Zie voor onze activiteiten de rubrieken 'Nieuws' en 'Agenda' op www.woordendaad.nl>wie zijn wij>onze comités> Gelderland>Comité Ermelo.

De diverse soorten (wens)kaarten en Woord en Daad-postzegels nr. 1 zijn te verkrijgen op het volgende adres:

Mevrouw (Viviane) van Oosten, Kanoweg 101, 3851 DC Ermelo

Graag vóór uw bezoek een telefoontje: T: 0341-795111 / M: 06-12472025

Alleen met uw hulp kunnen wij ons werk voortzetten. Koop onze producten, bezoek onze activiteiten, word vrijwilliger voor enkele uren per jaar en/of word lid van ons Comité! Opgave of vragen om inlichtingen: M: 06-45667822