• kleine flesjes en blikjes in de natuur

    Stichting NMP Ermelo

STICHTING NMP ERMELO ROEPT OP TOT AANSLUITING BIJ STATIEGELDALLIANTIE

13-01-2018, 17:30 | Lezersnieuws | Stichting NMP Ermelo

Het zwerfafval binnen de gemeente Ermelo is al jarenlang een bron van ergernis. Een van de problemen is, volgens de Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo, het niet heffen van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes. Dit wordt bevestigd in het rapport: 'Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes'. Dit rapport heeft geleid tot het oprichten van een Statiegeldalliantie waar al veel gemeenten en organisaties zich bij hebben aangesloten.

Stichting NMP Ermelo heeft bij het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Ermelo het verzoek gedaan om als gemeente Ermelo aan te sluiten bij deze Statiegeldalliantie.

Stichting NMP Ermelo is van menig dat, om statiegeld op kleine flesjes en blikjes te realiseren, een zo breed mogelijk draagvlak noodzakelijk is. De stichting ziet in deze actie een duidelijk signaal tot landelijke afstemming. Samen kan men dan een vuist maken tegen de levensmiddelenindustrie die het statiegeldsysteem niet wil uitbreiden maar juist wil afschaffen.

Meer informatie:

www.nmpermelo.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/08/31/kosten-en-effecten-van-statiegeld-op-kleine-flesjes-en-blikjes

https://statiegeldalliantie.org