• Erewacht

    Dhr Knuist

Vandaag vond de beëdiging plaats van het Regiment Geneeskundige Troepen.

27-09-2017, 20:10 | Lezersnieuws | 400 Geneeskundig Bataljon

De militairen waren afkomstig van verschillende landmacht onderdelen.

De Regiments Commandant, Luitenant-kolonel Meijer, is tevens commandant van het Geneeskundige Bataljon van de landmacht.

400 Geneeskundig Bataljon staat voor hoogwaardige geneeskundige zorg, wereldwijd en onder alle omstandigheden.

Het bataljon is gelegerd op de legerplaats Ermelo.

De ceremonie vond plaats bij het gemeentehuis omdat de landmacht haar zichtbaarheid binnen de maatschappij wil vergroten en omdat het bataljon de band met de civiele autoriteiten wil bestendigen.

De militair zweert of belooft trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.

Dit betekent eigenlijk dat hij of zij zichzelf in dienst stelt van het staatshoofd, maar ook aan de krijgsmacht en hen die de krijgsmacht dienen.

Hij/zij staat voor de normen en waarden zoals Nederland die nastreeft.

De krijgstucht betreft de interne gedragsregels binnen de krijgsmacht. Dat is belangrijk omdat de krijgsmacht een bijzondere organisatie is die onder alle omstandigheden moet kunnen optreden.

Alle militairen moeten op elkaar kunnen bouwen in de meest uiteenlopende situaties.

Want Defensie beschermt wat ons dierbaar is.