Nieuw station Harderwijk

In 2015 werd een start gemaakt met de verbouw van het station en de herinrichting van het stationsgebied in Harderwijk. Zo moet de komst van een tunnel moet de afwikkeling van het verkeer verbeteren. Volgens de plannen moeten de werkzaamheden in 2017 worden afgerond. Parallel aan de verbouwing zet Harderwijk zich in om het station de status ‘Intercitystation’ te geven. De aantallen passagiers die het station gebruiken zouden een opwaardering rechtvaardigen. Daarnaast is opname in het netwerk van Randstadspoor (een soort ringlijn van metro­achtige treinen) een optie. In dit dossier zijn artikelen die over het onderwerp zijn verschenen bijeengebracht.

Artikelen uit dit dossier