• (Archieffotot ter illustratie).

    Kuun Jenniskens

Aanvulling detailhandelsvisie: proef voor viskraam Drielanden

HARDERWIJK Het college komt met een aanvulling op de bestaande detailhandelsvisie, omdat er vanuit de samenleving een aantal vragen naar voren

komen, waarop het college antwoord wil geven. De detailhandelsvisie ligt binnenkort in het stadhuis ter inzage. Er kunnen gedurende die periode zienswijzen worden ingebracht.

Om er voor te zorgen dat er in de wijk Drielanden een invulling voor ambulante handel ontstaat die tegemoet komt aan de wensen van inwoners en ondernemers (bijvoorbeeld een viskraam) start het college een proef. De nieuwe omgevingswet geeft de ruimte om de proef te starten. Ambulante handel was eerder niet mogelijk vanwege afspraken met het wijkwinkelcentrum tot 1 januari.

In afwijking van de bestaande detailhandelsvisie heeft de raad eerder uitgesproken om 100 vierkante mter bij de firma AIC op het bedrijventerrein Lorentz detailhandel mogelijk te maken. Het college wil dit graag verruimen langs de N302, omdat dit gebied zich heeft ontwikkeld tot een zogenaamde zichtlocatie. Daarom wordt voor de percelen en panden aan de Stephensonstraat en Marie Curie straat 100 vierkante meter ondergeschikte detailhandel mogelijk gemaakt.

DETAILHANDEL WATERFRONT In het bestemmingsplan Waterfront-Zuid is er alléén aan de Burgemeester de Meesterstraat ruimte voor vrije tijdsfuncties, horeca, detailhandel en maatschappelijke functies. Bij de toekomstige herziening zijn bovengenoemde functies ook mogelijk voor de gehele wijk. Er worden voor deze functies in totaal geen extra vierkante meters toegevoegd. Deze mogelijkheid wordt gecreëerd om de levendigheid in de wijk te versterken.

Na de ter inzagelegging neemt het college een besluit over de gewijzigde visie. Daarna zal de visie aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Het college wil voor 2020 de totale detailhandelsvisie opnieuw ontwikkelen.