• Bewoners Dorine van Maare en Frank Damen van het Wijkteam Wittenhagen voeren actie voor verkeersveiligheid.

    Mieneke Braakman

Actie tegen gevaarlijke Wittenhagen

HARDERWIJK Het moet echt afgelopen zijn met de gevaarlijke verkeerssituatie op de Wittenhagen in Harderwijk. Dat vinden bewoners van de wijk Wittenhagen.

Mieneke Braakman

Uit een enquête die het Wijkteam Wittenhagen hield, blijkt na een eerste inventarisatie dat verkeersonveiligheid erg leeft onder de bewoners. Maar liefst 90% vulde de vragenlijst in. Er wordt veel te hard gereden op de Wittenhagen. Daarbij is het zebrapad voor supermarkt Arda levensgevaarlijk, zo vinden de bewoners. De Wittenhagen, voorrangsweg, is de enige straat in de wijk waar 50 km per uur gereden mag worden. Verder geldt voor de hele wijk 30 km per uur.

 

FIETSERS ,,Er zijn geen fietsstroken langs de Wittenhagen. Fietsers moeten vaak manoeuvreren tussen de geparkeerde auto's en het voorbijrazende verkeer'', zeggen woordvoerders Dorine van Maare en Frank Damen van het wijkteam. ,,Er wordt in meer straten te hard gereden. We hebben met onze actie voor De Wittenhagen gekozen, omdat dit dé toegangsweg is van onze wijk. Wanneer het ons lukt om hier de hoge snelheid eruit te krijgen, hopen we dat dit effect heeft op de hele wijk.'' De Wittenhagen is niet alleen toegangsweg tot de wijk, maar ook maakt vrachtverkeer er gebruik van om de achterliggende houthandel en andere bedrijven aan de Zandlaan te bereiken. ,,Wat ons betreft moeten er in ieder geval fietsstroken komen en het zebrapad moet worden verplaatst'', zegt Van Maare.

In 1996 kreeg de gemeente al een brandbrief over de gevaarlijke verkeerssituatie op de Wittenhagen. Er zijn in de loop der jaren ook wel maatregelen genomen. Zoals het plateau met het zebrapad ter hoogte van supermarkt Arda. Alleen hier is de snelheid beperkt tot 30 km. ,,Dit helpt niets, zo'n kleine verhoging. Veel automobilisten remmen niet eens af. Het zebrapad is ook levensgevaarlijk. Die begint tussen de geparkeerde auto's. Kinderen die erover willen, worden niet gezien'', zeggen Van Maare en Damen. De geparkeerde auto's voor de supermarkt moeten bij vertrek achteruit de rijbaan opdraaien, wat geregeld tot gevaarlijke capriolen leidt. ,,Nog een maatregel zonder resultaat is een wegversmalling halverwege de Wittenhagen. Het is al twee keer gebeurd dat auto's tegen die paaltjes opknalden en omkantelden. Nu zijn er flexibele paaltjes geplaatst.''

 

ONGELUKKEN Ook de bocht Wittenhagen/ Thorbeckelaan is volgens de bewoners onoverzichtelijk door geparkeerde auto's. ,,Dat er nog geen ongelukken met letsel zijn gebeurd, is een wonder.'' De verkeerscampagne wordt gesteund door de gemeente, de politie en Veilig Verkeer Nederland. Zo worden er nu snelheidsmetingen gehouden. De wijk Wittenhagen bestaat uit 1400 woningen. Bij een deel hiervan, direct grenzend aan De Wittenhagen, is de enquête gehouden. De hele wijk heeft een flyer in de bus gekregen met het verzoek de enquête op de website 'wijkwittenhagen.nl' in te vullen.

PRATEN Op 14 september wordt een wijkbijeenkomst gehouden in de Bethelkerk, om over de verkeersproblemen en oplossingen te praten. Vast staat al, dat leerlingen van de beide basisscholen 'De Brug' en' De Delta' met de politie samen automobilisten gaan aanhouden om hen op de snelheid te attenderen.