Bart Willemsen stopt als voorzitter centrummanagement

ERMELO Bart Willemsen stopt als voorzitter van de stichting Centrummanagement Ermelo (CME). Dit heeft hij dinsdag aan het bestuur van het CME kenbaar gemaakt. Hij staat nummer acht op de kandidatenlijst van het CDA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het uitoefenen van de rol van centrum-voorzitter en het deelnemen aan het verkiezingsproces valt niet te combineren. Er kunnen immers tegenstrijdige belangen gaan ontstaan.

Het bestuur van het CME betreurt het vertrek van Willemsen maar heeft er alle begrip voor. Het bestuur hoopt op korte termijn een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen. Tot die tijd zal Willemsen als adviseur de lopende zaken nog voor zijn rekening nemen.

Het moment dat Willemsen stopt als voorzitter valt precies samen met het moment dat het college van b. en w. een besluit heeft genomen om het Centrummanagement te continueren op grond van een groot draagvlak onder ondernemers in het centrum. Maar liefst 91 handtekeningen van ondernemers in het centrum werden verzameld. Daarmee gaat het CME een nieuwe fase in. Het overgeven van de voorzittershamer gebeurt nu op een welhaast natuurlijk moment. Zijn opvolger kan, uiteraard samen met het bestuur van CME en andere partners, volop aan de slag en blijven werken aan een economisch vitaal, levendig en toekomst bestendig centrum.