Bekende Harderwijkers bij Innovatieforum Businessclub VVOG

HARDERWIJK Adriaan Visser en Bart Verheaghe, respectievelijk de voorzitters van PEC Zwolle en Club Brugge zijn maandag 30 maart de keynote sprekers bij de Businessclub van VVOG. Deze organiseert een Innovatieforum, waarin ook enkele bekende directeuren van bedrijven uit Harderwijk optreden. Het gaat om Carin Wormsbecher van Drukkerij Wedding, Piet Mosterd van AWL-Techniek en Henk Schaap van CRH Structural. Ook VVOG/Ajaxtrainger Ed Engelkes is van de partij. De gespreksleiding is in handen van twee sponsoren van VVOG, namelijk Prof.Dr. Laurens Sloot (EFMI Business School) en Dick W.A. Maes Broekema (Broad Reclame PR Web Film). Het forum speelt zich af in de onlangs verbouwde restauratieve ruimten van VVOG op het sportpark Strokel.

Het Innovatieforum is georganiseerd op vraag van enkele leden van de Businessclub VVOG, die onderling de discussie wilden aangaan over de invloed die directeuren en managers hebben op het innovatieproces van bedrijven. Sloot en Maes Broekema wilden het onderwerp van meerdere kanten bekijken en organiseerden daarom een drieledig thema. Het eerste thema 'Innovatie In De Detailhandel' wordt ingeleid door Bart Verhaeghe, voorzitter van Uplace. Dat is een onderneming die in de buurt van het Belgische Brussel een winkel- en kantorencomplex van 200.000 m² gaat bouwen. Verhaeghe is tevens voorzitter van Club Brugge, de Belgische eredivisionist. Het tweede thema luidt Innovatie en Ondernemerschap en wordt bediscussieerd door Schaap, Mosterd, Wormsbecher en Adriaan Visser. Het laatste thema gaat over innovaties in het voetbal, waarbij Visser, Verhaeghe en Engelskes hun visie geven op innovaties in de voetbalsport. Daarbij valt te denken aan digitale hulpmiddelen voor scheidsrechters, maar ook aanpassing van de spelregels.

De Businessclubleden van VVOG worden voor het eerst in de gelegenheid gesteld om ook zelf relaties uit te nodigen. Daartoe krijgen zij extra kaarten ter beschikking. Wie belangstelling heeft voor het forum kan zich opgeven bij frances@broadcomm.nl<mailto:frances@broadcomm.nl>.

De Businessclub VVOG bestaat uit ongeveer 70 leden uit Harderwijk en nog enkele plaatsen daarbuiten. VVOG speelt in de hoofdklasse C van de zaterdagamateurs, heeft rond de 1300 leden, onder wie ruim 250 vrijwilligers.