• Deze hondenbazin hoeft niet te vrezen voor een boete wegens loslopende hond. Niet opruimen van de poep wordt ook bestraft.

    Mieneke Braakman

Bekeuren hondenbaasjes van start

HARDERWIJK De publieksvriendelijke acties van Team Handhaving om de hondenoverlast tegen te gaan, worden nu opgevolgd door het handhaven en uitdelen van boetes. Afgelopen juni is het gemeentelijke 'Hondenproject' gestart, om loslopende honden en hondenpoep tegen te gaan.

Mieneke Braakman

Tot nu toe is er geen enkele boete uitgedeeld, omdat de handhavers niet op tijden controleerden waarop de honden worden uitgelaten. Maar dat gaat veranderen. De BOA's spraken wel de afgelopen maanden hondeneigenaren aan, bijvoorbeeld in het Friesegrachtpark, waar bijna niemand zich aan de regels hield. Lourens deelde poepzakjes uit, wees hondeneigenaren op het ongeoorloofd los laten lopen van hun viervoeter en lichtte voor over het beleid. ,,Het is nu nog een publieksvriendelijke actie; binnenkort worden er boetes uitgedeeld'', zo kondigden hij en zijn collega's aan. Nu is het na bijna vier maanden dan zover.

ERGERNISSEN Hondenoverlast staat in de top 3 van grootste ergernissen. Lourens geeft aan om de hondeneigenaren nu ook te willen ontmoeten op tijden waarop men niet verwacht dat zij er zijn. Het gaat dan juist om de tijden dat men verwacht dat de handhavers normaliter afwezig zouden zijn. Dat betekent dat het team bijvoorbeeld bij het ochtendgloren rond 7.00 uur de controles gaan uitvoeren. Team Handhaving wordt hierbij gesteund door de nieuwe wethouder Handhaving, Marcel Companjen. ,,We moeten er nu nog meer aandacht voor hebben.'' Toch zijn de voorlichtende acties nog niet afgelopen. Lourens: ,,Ons plan is om ook scholen te bezoeken, om te vragen of de kinderen die buiten spelen, overlast hebben van honden. Dan kunnen we daar gericht actie op ondernemen, misschien met de kinderen samen.'' Ook heeft hij vlaggetjes besteld, die in hopen hondenpoep worden gestoken. ,,Mensen kunnen ons bellen als er ergens veel poep ligt. Dan steken wij er vlaggetjes in om er de aandacht op te vestigen. Ik moet wel zeggen dat er de laatste tijd steeds minder meldingen bij ons komen.'' Het Hondenproject was gestart naar aanleiding van de veelvuldige meldingen van overlast in Drielanden.

HONDENBELASTING Lourens: ,,Bijna elke hondenbezitter weet wat wel en niet mag. Ze gaan vaak argumenteren. 'Ga eerst maar eens echte boeven vangen'. Of: 'We betalen toch hondenbelasting?' Men is geneigd om 'ergere' situaties aan te wijzen. Maar hondenoverlast is voor velen wel degelijk een probleem. En onze zuigerwagen kan niet overal drollen gaan opzuigen." Lourens:,,Er zijn zo'n 3000 geregistreerde honden in Harderwijk. We werken buurtgericht en handhaven op allerlei dingen tegelijk zoals scholieren die afval weg werpen tussen de scholen en de supermarkten.'' Toch zijn er vorig jaar slechts drie boetes uitgedeeld aan hondenbezitters. Lourens: ,,Helaas kunnen we niet op alle plekken tegelijk zijn in Harderwijk en blijven afgaan op de meldingen.''