• De bestaande boerderij bij cafetaria Het Zomernest wordt verbouwd tot restaurant.

    Wijnand Kooijmans

Bestemmingsplan Driehoek was lastige kluif

ERMELO Met de vaststelling van het bestemmingsplan De Driehoek door de gemeenteraad wordt voor wethouder Jan van den Bosch een lastige kluif afgerond.

Wijnand Kooijmans

 

,,Het was een voormalig agrarisch gebied, maar er is nu alleen nog de kalverhouderij van Timmer over. Het is een verouderd bestemmingsplan maar de ontwikkelingen in het gebied hebben in de tussentijd niet stilgestaan. In 2012 zijn we al begonnen met de eerste aanzet voor het bestemmingsplan. Het wachten is nu nog op de laatste handtekeningen maar ik verwacht wel dat deze er op korte termijn komen."

 

Dat geldt overigens ook voor de benodigde vergunning voor de kalverhouderij. Indien deze niet op tijd komt moet dit stukje alsnog uit het bestemmingsplan worden gehaald. De kalverhouder wil uitbreiden van 723 naar 1.068 dieren om aan de meest moderne eisen te kunnen voldoen. Eerder zijn al de komst van een nieuw benzinestation en groencentrum De Struikakkers uit het plan gehaald om deze plannen versneld te kunnen realiseren.

 

VERKEER Bij de afronding van het bestemmingsplan hebben vooral ook de vele zienswijzen wel enige vertraging opgeleverd. Deze waren vooral gericht tegen de verkeersafwikkeling. Dat heeft, zo zegt Van den Bosch, ertoe geleid dat extra verkeersonderzoeken zijn uitgevoerd. Uitkomst is dat de toename van verkeer beperkt is. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is het verdwijnen van recreatiepark De Loohof. Dat maakt plaats voor woningbouw. De recreatiewoningen zijn sterk verouderd. Wel mochten er 33 permanent worden bewoond. Volgens Van den Bosch is de eigenaar van het park met de meeste van deze bewoners inmiddels rond om zijn plannen uit te kunnen voeren.

 

In totaal staan er 51 woningen op het terrein. Er komen 22 nieuwe woningen. Een bosje, in het verleden aangelegd als natuurcompensatie, blijft wel bestaan.

 

RESTAURANT De huidige boerderij naast cafetaria Het Zomernest wordt verbouwd tot restaurant. De vijf bestaande vakantiewoningen op deze locatie gaan worden afgebroken. Ook dit is een bijdrage, zij het een kleine, aan het plan vitale vakantieparken. Het bedrijf van Tomassen Duck To krijgt de mogelijkheid uit te breiden. In ruil hiervoor levert de eigenaar het recht in om een vakantieparkje te realiseren.

De toelichting van het plan is nog gewijzigd door de komst van een nieuwe eigenaar van een pand aan de Fokko Kortlanglaan. Deze wenst gebouwen te bestemmen voor de opslag en reparatie van machineonderdelen voor zijn nabij gelegen bedrijf. Van den Bosch heeft nog twee zaken in portefeuille welke hij graag voor zijn vertrek na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 had willen afronden. Het gaat om pallethandel Ten Hove en het Tonselse Veld. Hier zette de Raad van State een streep door het bedrijvengedeelte. "Vooral ten aanzien van dit laatste plan hebben we nog een lange weg te gaan."