• n.v.t.

Betrokkenen welkom op informatiebijeenkomst recreatiecluster Horst

ERMELO De gemeente Ermelo wil in het project Vitale Vakantieparken de verblijfsrecreatie in Ermelo versterken. ,,Binnen een aantal gebieden zetten we in op doorontwikkeling van vakantieparken. In andere gebieden waar voor parken de recreatieve functie afneemt, kijken wij naar andere functies." Deze aanpak staat in de Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie uit 2016. ,,Wij doen dit niet alleen, maar in samenwerking met recreatieondernemers, eigenaren van vakantiewoningen en andere belanghebbenden. Zo ook in recreatiecluster Horst."

Voor recreatiecluster Horst geldt dat door een geleidelijke verandering van het gebied naar een nieuw toekomstperspectief wordt gezocht. Een concept omgevingsvisie is samen met belanghebbenden gemaakt. ,,Komend jaar willen we dit uitwerken naar een definitieve omgevingsvisie."

De gemeente nodigt betrokkenen en belanghebbenden van harte uit om hierover met elkaar van gedachte te wisselen tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 6 maart in verenigingsgebouw Ons Huis, aan de Zeeweg 100 van 19.00 tot 21.00 uur.