• In de Heidelaan kunnen auto's elkaar moeilijk passeren.

    Wijnand Kooijmans

Bewoners Heidelaan klagen over verkeer

ERMELO Het smalle deel van de Heidelaan in Ermelo vraagt dringend om maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wijnand Kooijmans

Van de straat wordt onder meer veel gebruik gemaakt van zwaar tot zeer zwaar vrachtverkeer van en naar Kerkdennen. De toegestane snelheid van dertig kilometer wordt, volgens bewoner D. van Oers, stelselmatig overtreden. Aan beide zijden van de weg staan woningen met tuinen waardoor de indruk ontstaat dat de weg breder is dan daadwerkelijk het geval is.

PASSEREN Er geldt een eenzijdig parkeerverbod dat in het algemeen in acht wordt genomen. Het maakt wel dat personenauto's elkaar nog net kunnen passeren, maar dat problemen ontstaan zodra er vrachtwagens in het spel komen. Dat leidt tot overlast voor de bewoners. Maar brengt ook een verkeersonveilige situatie met zich mee, vooral voor fietsers. In de ochtenduren maken veel scholieren gebruik van de Heidelaan, de resterende tijd van de dag mensen die boodschappen gaan doen.

Volgens Van Oers zijn er geen grote ongevallen gebeurd. Maar indien dit wel gebeurd heeft dat naar zijn mening ook direct dramatische gevolgen. Er zijn door de gemeente wel wat maatregelen genomen. Maar de streep om de parkeerplaatsen te markeren is te mager en soms ook nauwelijks meer zichtbaar. Er staat een smiley maar slechts aan één kant van de weg. Bovendien werkt deze onregelmatig.

SMILEY Wanneer de smiley werkt heeft dit wel een positieve invloed op de snelheid, zo weet Van Oers. Hij bepleit hernieuwde aandacht voor de situatie van de zijde van de gemeente en denkt dat dit het best is te realiseren door een herinrichting van het wegdek.

Van Oers deed zijn verhaal bij de commissie Infrastructuur en Ruimte. Dick te Brake (CDA) vindt dat de weg niet direct oogt als een dertig kilometer zone. Hij riep het college van burgemeester en wethouders op ondernemers te benaderen of zij chauffeurs willen vragen van de Westflank gebruik te maken richting Kerkdennen en daarmee de Heidelaan te mijden.

WINDSTREKEN Wethouder Wouter Vogelsang is daartoe best bereid. Maar dan moet eerst het stukje Oude Telgterweg gereed zijn. Of de chauffeurs aan een oproep gehoor geven is niet altijd zeker omdat het gaat om mensen, afkomstig uit alle windstreken. Vogelsang heeft hoop dat enige verbetering optreedt nu de praktijk van huisarts Gunnewijk is verplaatst vanaf de Heidelaan.

Maar Van Oers deelt deze mening niet. Als oplossing ziet hij onder meer de aanleg van chicanes, het om en om toestaan van parkeren, het werken met kleuren of het instellen van eenrichtingsverkeer. Bewoners hebben zelf al 30 km stickers aangebracht op de vuilnisbakken.

Vogelsang neemt de signalen mee bij de opstelling van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Onder meer vinden daarvoor gesprekken met de bewoners plaats. De verwachting is dat dit in het eerste half jaar van 2019 kan plaatsvinden. Naast Van Oers hebben andere bewoners schriftelijk bij de gemeente aan de bel getrokken. Zij vinden dat de genomen maatregelen niet volstaan. Maar geven ook aan al lange tijd niets van de gemeente te hebben vernomen.