• Gemeente Ermelo

'Bomen moeten worden gekoesterd'

ERMELO Bomen zijn belangrijk voor Ermelo en moeten worden gekoesterd. Dat is en blijft het uitgangspunt voor de Stichting Natuur- en Milieuplatform Ermelo, zo zegt secretaris Janneke Schuurman.

Wijnand Kooijmans

 

Ermelo moet groen blijven, al begrijpt Schuurman dat bomen soms ook niet eeuwig kunnen blijven bestaan. Er moeten soms keuzes worden gemaakt waarbij ze het Houtdorperveld als voorbeeld noemt. In haar ogen zijn hier best veel bomen gekapt om het doel - het terugwinnen van de heide - te halen. Een keuze tussen emotie of kiezen voor het landschap, zo zegt ze.

 

POLS De stichting houdt de vinger aan de pols als het gaat om nieuwbouwplannen. De ervaring van de stichting is dat er in het verleden best wel veel bomen zijn gekapt om nieuwbouw te realiseren.

 

Bomen zijn, zo zegt voorzitter Gert Schuurman, onlosmakelijk verbonden met de woon- en leefomgeving. Ze geven sfeer aan het straatbeeld en dragen bij aan het welzijn van mensen. Het duurzaam inpassen van bestaande monumentale en waardevolle bomen maar ook overig groen binnen bouwprojecten en infrastructurele werken moet in haar ogen dan ook een vanzelfsprekendheid zijn. De vaak delft groen in haar visie nog het onderspit in Ermelo.

 

PLANVORMING Bewoners worden naar de mening van de stichting vaak niet of te laat bij planvorming betrokken. Schuurman vindt dat monumentale en waardevolle bomen in veel gevallen niet in de weg hoeven te staan bij de realisatie van een nieuwbouwproject en bij de aanleg van wegen en fietspaden.

Belangrijk vindt hij het dat gezonde monumentale en waardevolle bomen, maar ook overig groen, vanaf het eerste begin in (schets)ontwerpen staan. En dan wel op de juiste locatie en met de huidige en uiteindelijke (kroon) projectie.

De lijst van monumentale bomen moet, zo geeft Schuurman aan, actueel worden gehouden. Te vaak worden nog, in de visie van de stichting, bomen uit de lijst gekapt of fors gesnoeid tijdens de realisatie van projecten.