• Henny Jansen

Bomen Van Strijlandweg Ermelo mogen worden gekapt

ERMELO De kap van zeventien eiken en twee acacia's aan de Van Strijlandweg in Ermelo kan doorgang vinden. De bezwaarschriften van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) en een inwoonster zijn niet ontvankelijk verklaard door het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Het zelfde lot treft het bezwaar van het NMP tegen het kappen van vier linden en een berk aan de Julianalaan en het verplaatsen van een linde aan deze straat. Met het niet-ontvankelijk verklaren van de bezwaarden neemt het college het advies over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

De commissie is van mening dat uit de statuten van de stichting geen algemeen of collectief belang af te leiden dat in het bijzonder wordt behartigd. De doelen zien op alle natuur- en milieuaangelegenheden in Ermelo. Volgens de commissie zijn de doelen te breed geformuleerd om te oordelen dat het belang van de NMP rechtstreeks is betrokken bij het besluit de kapvergunningen te verlenen.

Daarnaast vindt de commissie dat ook uit de feitelijke werkzaamheden niet blijkt dat de NMP doelstellingen heeft die specifiek zijn gericht op het behoud van bomen in de gemeente Ermelo. Dat maakt dat de commissie oordeelt dat de stichting geen belanghebbende heb en is daarmee ook niet ontvankelijk is.

De inwoonster die bezwaar had aangetekend heeft in de commissie aangegeven dat het bezwaar in feite betrekking heeft op één eik, omdat ze deze boom specifiek erg mooi vindt. Volgens de commissie heeft ze echter niet aangegeven waarom deze boom onderscheidend is van de andere bomen die volgens haar wel mogen worden gekapt. Ook hier is de commissie van oordeel dat de betreffende inwoonster geen direct belanghebbende is.