• Archief BDU Media

Bouwblok van vier naar drie bouwlagen

HARDERWIJK Uwoon gaat waar nu de lege Stadsdennenkerk staat geen appartementencomplex van vier bouwlagen en vijftien meter hoog bouwen, maar maximaal elf meter en 'maar' drie hoog. En de omwonenden worden alsnog betrokken bij het ontwerp van het gebouw, zo belooft de woningcorporatie.

Harry Schipper

Uwoon trok donderdagavond tijdens de raadsvergadering het boetekleed aan en maakte excuses richting omwonenden. Zo'n 45 van hen hadden zich verenigt in een buurtcomité dat zich fel verzette tegen de grootte en hoogte van het gebouw, waarin 32 appartementen met lage huren waren gedacht. Ze vreesden aantasting van hun privacy, meer geluidsoverlast en waren ook bang dat er voor hen te weinig parkeerplekken zouden overblijven, al waren er op het terrein van de nieuwbouw flink wat parkeerplaatsen ingetekend.

FRISSE START De bewoners waren vooral misnoegd over het feit dat ze geen inspraak hadden bij het ontwerp dat door Uwoon tijdens inloopbijeenkomsten als voldongen feit zou zijn gepresenteerd. Omwonende Jan Bos pleitte er tijdens de raad met succes voor om het ontwerpplan terug te wijzen naar de tekentafel en de bewoners bij de plannen te betrekken. ,,Laten we een nieuwe frisse start maken", zei Bos, die benadrukte dat de buurt niet tegen de bouw van sociale huurwoningen is. ,,Maar we willen wel graag een gebouw dat past bij de buurt."

Bos vertelde dat Uwoon zich kort voor de raadsvergadering al bij het bewonerscomité had gemeld met het verzoek om te overleggen over een aanpassing van de bouwplannen. Er kon tóch een bouwlaag af, zo bleek. Maar toen het overleg niet vóór de raadsvergadering kon worden gehouden, dreigde Uwoon om alsnog vast te houden aan het oorspronkelijk plan.

VERKEERD INGESCHAT Vastgoedmanager Dick Zandfoort van Uwoon kwam met een toelichting op de plannen. Hij vertelde dat woningzoekenden die zich bij de corporatie inschrijven er gemiddeld vijf jaar over doen om aan woonruimte te komen. En dat tachtig procent van de ingeschrevenen een- of tweepersoonshuishoudens zijn. ,,We willen daarom graag bouwen, maar daarvoor hebben we locaties nodig, in heel Harderwijk". Over het bouwplan op de hoek van de Alberdingk Thijmlaan en de J.P. Heyelaan zei hij dat het met zelfs met 32 appartementen geen rendement oplevert dat een gewone belegger zou accepteren. "Daarom waren we ook onaangenaam verrast door de weerstand vanuit de buurt. Dat nemen we onszelf nu kwalijk. We hebben de bezwaren van de omgeving verkeerd ingeschat".

Zandfoort wees op de Tinnegieter waar Uwoon in overleg met de buurt tot een programma van eisen is gekomen, waar iedereen tevreden mee is. ,,We willen vaker vroegtijdig in overleg met de buren, om tegemoet te komen aan hun bezwaren", zo liet hij ook weten. Op aandringen van PvdA-raadslid Laurens de Kleine beloofde hij dat de omwonenden bij het Stadsdennenkerkplan mogen meedenken over hoe de nieuwbouw eruit gaat zien. Wel pleitte hij ervoor om het bestemmingsplan nu alvast vast te stellen en niet uit te stellen met dat besluit.

De raad stemde na de toezegging van Uwoon unaniem in met het bestemmingsplan dat snel nog werd aangepast door de bouwhoogte te verlagen van vijftien naar elf meter. Bovendien werd unaniem een motie van CDA, VVD en ChristenUnie aangenomen, waarin B en W werd gevraagd erop toe te zien dat de buurt en Uwoon er samen goed uitkomen.