• De burgemeester van Harderwijk, Harm Jan van Schaik, roept op om dit nieuwe jaar positief verder te gaan.

    Henk Merjenburgh

Burgemeester Harm Jan van Schaik: 'Durf te dromen'

HARDERWIJK 'Durf te dromen'. Die nieuwjaarsboodschap geeft burgemeester Harm Jan van Schaik 'zijn' inwoners mee aan begin van het nieuwe jaar. Wat hem betreft 'is dit het jaar waarin we positief durven zijn en positief verder gaan en waarin we sámen verder bouwen aan de toekomst van onze stad en ons dorp'.

Harry Schipper

 

Van Schaik horen we wel vaker (op)roepen 'positief' te zijn en graag dingen 'samen' te willen doen, maar niet eerder benadrukte hij dat 'samen' zó vaak als tijdens de nieuwjaarsreceptie in het verbouwde Huis van de Stad. Daarom de vraag: 'Waarom doet u dat?' ,,Er zijn zoveel mensen met mooie verhalen en een goede visie op welke kant we op moeten met onze stad en ons dorp", antwoordt Van Schaik. ,,Maar vaak komen die verhalen en visies niet verder dan de huiskamer. Ik roep mensen op om die verhalen te delen, ze niet binnenskamers te houden. Dúrf te dromen. En durf ook de dromen van anderen te erkennen. Geef die mensen ook het vertrouwen en de ruimte om die dromen waar te maken."

 

Volgens de Harderwijkse burgervader zijn we wel eens té kritisch naar elkaar. ,,En ook niet altijd genegen om te zeggen: kom, laten we dat idee eens proberen'. Het is daarom goed om naar elkaar toe vaker vertrouwen uit te spreken. Want het zijn juist de dromers die deze stad zo nodig heeft."

 

BURGERSCHAP Van Schaik, gesteund door de Harderwijkse gemeenteraad, is al een paar jaar bezig om zijn geloof in de kracht van burgers uit te dragen. Met termen als 'burgerschap' en 'burgerkracht' probeert hij voortdurend bedrijven, organisaties, maar juist ook de 'gewone' inwoners van de stad bewust te maken van hun eigen rol die ze kunnen spelen als het er om gaat 'de wereld een beetje mooier te maken'. ,,Want ieder mens heeft iets toe te voegen, ongeacht leeftijd en opleiding." 

Als voorbeeld noemt hij de serie stadsgesprekken met inwoners die hij met de raadsleden al vier jaar voert en die ook afgelopen najaar weer hebben plaatsgehad. ,,Daar komen allerlei oplossingsrichtingen uit voort, waarvoor we oor moeten hebben en waar we ook ruimte aan moeten geven. We moeten eigenlijk veel geïnteresseerder zijn in elkaar en in elkaars verhalen. Daar is in onze steeds individualistischer geworden maatschappij júist meer en meer behoefte aan."

 

VREUGDEVUREN Die toegenomen individualisering merkt Van Schaik ook om hem zelf heen op. ,,Vroeger had je in Hierden altijd vreugdevuren, die de jeugd samen organiseerden. Nu hebben ze daarvoor geen tijd meer. Heel veel mensen staan bij de jaarwisseling om kwart over twaalf te appen. Terwijl eigenlijk de kring mensen om je heen veel belangrijker is dan die telefoon." De burgemeester roept daarom ook op om in 2018 de smartphone wat meer weg te leggen. ,,Denk en kom eens los van je eigen timeline, likes, tags en volgers. Dat neemt zoveel tijd in beslag, dat we tegenwoordig geen tijd meer over houden voor vrijwilligerswerk. Stap uit je eigen bel en kijk eens  dichtbij om je heen wat daar gebeurt. Veel mensen weten meer over de politieke situatie in Afrika of Myanmar dan wat er in hun eigen straat gebeurt. Daar wonen ook een heleboel mensen met ideeën. Het is belangrijk dat te beseffen. En met dat besef vervolgens ook wat te doen."

 

ONTWIKKELINGEN Van Schaik heeft nog een andere boodschap: ,,Nederlanders zijn bij uitstek mensen die zien wat er niet goed gaat in plaats van wat wél goed gaat. In onze stad zijn zóveel ontwikkelingen gaande waar we trots op mogen zijn. Er zijn de afgelopen periode heel veel mooie dingen gebeurt. Ik ben daar zelf heel trots op." In zijn nieuwjaarstoespraak noemt de burgemeester als voorbeelden het Waterfront, het nieuwe NS-station, de transformatie in het sociale domein en op cultureel gebied de Harderwijkse omslag naar Stad als Podium.

 

,,Deze positieve ontwikkelingen zijn niet alleen de verdienste van het gemeentebestuur en de politiek, maar ook van ondernemers en organisaties, provincie en regio. Maar vooral ook de verdienste van al die Harderwijkers en Hierdenaren die zich niet laten afremmen door wat niet kan, maar die denken in mogelijkheden. Mensen zoals u en ik die opkomen voor de medemens en voor de Harderwijker samenleving. Samen bepalen we het klimaat in stad en dorp."

 

,,Hoe gebruiken we die burgerkracht nu het beste?', vraagt Van Schaik zich hardop af. Het initiatief 'De Harderwijkse Uitdaging' vindt hij een mooi voorbeeld van burgerkracht.

,,Als gemeente hebben we maar een beperkte rol hierin. Okay, we geven wat subsidie, maar voor de rest zijn het allemaal bedrijven en organisaties die de burgers echt verder willen helpen met het bereiken van hun idealen. Het is zó belangrijk om iets te doen dat dicht bij je hart ligt. Door dat te matchen ontstaat gepassioneerde kennis én gedrevenheid. Met zulke mensen is onze samenleving heel erg gebaat."