• Wijnand Kooijmans

Buurt blokkeert bouw woning

ERMELO Tussen de percelen Cantharellaan 19 en 23 in Ermelo mag geen nieuwe woning worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit genomen, mede gezien de bezwaren uit de buurt.

Wijnand Kooijmans

Op het perceel bevindt zich nu een tuin met drie kleine schuurtjes. Verzoek was hier een bungalow te mogen bouwen met alle vertrekken op de begane grond. Het perceel geschikt voor woningbouw, maar het verzoek voldoet niet aan de verordening sociale woningbouw. Dat kan worden opgelost door een storting van 30.000 euro in het fonds sociale woningbouw.

Het perceel bevindt zich echter woonpercelen waardoor de situatie ontstaat van 'wonen achter wonen.' Eerdere verzoeken hiertoe zijn afgewezen door het college. Dat maakt dat bij honorering van het verzoek wordt gevreesd voor precedentwerking.

Door de initiatiefnemer is de buurt geïnformeerd over zijn plannen. Daarbij bleek dat acht van de twaalf benaderden tegen het plan zijn. Zij willen het gebied open houden. De aanvrager heeft daarop zijn plannen aangepast door te kiezen voor een woning aan de rand van het perceel nabij de uitrit, met maar één bouwlaag.

Desondanks zegt het college ,,nee" tegen het plan. Het inwilligen van het verzoek levert geen bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem, maar leidt eerder tot precedentwerking. Daarnaast spelen de bezwaren van de buurtbewoners een rol bij het besluit.