• Wijnand Kooijmans

Casper Meijbaum: 'Ik ben bewust kapot gemaakt'

ERMELO Casper Meijbaum, voormalig eigenaar van de horecazaak Twinns in Ermelo voelt zich bewust kapot gemaakt door de gemeente Ermelo en in het bijzonder burgemeester Baars. Hij heeft nu tot in hoogste instantie gelijk gekregen, maar verwacht niet dat dit ook maar enige compensatie oplevert voor alle financiële leed dat de ondergang van het bedrijf hem heeft gekost. De Raad van State oordeelde recent dat burgemeester André Baars van de gemeente Ermelo Meijbaum in 2014 ten onrechte een vergunning heeft geweigerd voor de plaatsing van een skihut voor zijn pand. Eerder had Meijbaum al gelijk gekregen van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften en de rechtbank Gelderland die ook oordeelden dat de vergunning ten onrechte was geweigerd. Daarnaast speelt de kwestie van het niet willen verlenen van ontheffingen voor het sluitingsuur waarin Meijbaum zich ook ernstig voelt benadeeld door de handelwijze van burgemeester Baars.

Wijnand Kooijmans

De vergunning voor het sluitingsuur in 2015 werd geweigerd, omdat men vond dat de vergunning van Meijbaum was verlopen door een wijziging van de rechtsvorm van zijn bedrijf. De aanvraag voor ontheffing op Koningsdag werd geweigerd omdat de aanvraag te laat was ingediend. Meijbaum heeft bewijzen dat collega's die later hun vergunning aanvroegen deze wel kregen. De uitspraak van de Raad van State betekent dat door de curator in het faillissement van Meijbaum een schadeclaim kan worden ingediend. De hoogte daarvan is nog niet bekend. Maar het gaat zeker om minimaal een half miljoen euro. Toch ziet Meijbaum de uitspraak van het hoogste rechtscollege als een Pyrrus overwinning. De kosten van de schuldeisers en alle procedures lopen dusdanig in de papieren dat hij niet verwacht zelf ook nog maar enige cent te beuren. Het niet mogen plaatsen van de skihut kwam voor Meijbaum als een verrassing. Al voor hij eigenaar van Twinns werd stond de hut er al jaren. Maar ook hij kreeg jarenlang toestemming. Als weigering werd onder meer opgevoerd dat de skihut niet meer in het straatbeeld zou passen vanwege de metamorfose van de Stationsstraat en de miljoenen die daarmee waren gemoeid. Ook werd gesuggereerd dat de hut op gemeentegrond zou worden geplaatst.

Maar dat noemt Meijbaum een suggestieve reden. De hut zelf zag er, zo voert hij aan, er beter uit dat de muziektent op 't Weitje. Tijdens de behandeling door de commissie bezwaarschriften werd aangemerkt dat ten onrechte bij de afwijzing naar het beeldkwaliteitsplan door de gemeente werd verwijzen. Dat was nog niet eens van kracht en daarmee een drogreden. Hij heeft een gesprek vastgelegd met een politieagent waaruit blijkt dat de aanvraag om ontheffing van het sluitingsuur van een negatief advies was voorzien op verzoek van de gemeente zonder de stukken te hebben ingezien. Ook kritiek dat Twinns regelmatig voor klachten zorgde wordt door Meijbaum naar het rijk der fabeltjes verwezen. Hij heeft alleen eenmaal een waarschuwing gekregen voor geluidsoverlast. In een reactie zegt burgemeester Baars de uitspraak van de rechter te betreuren. Over de hoogte van de schadevergoeding wordt onderhandeld.