• Er moet over een jaar of drie afscheid worden genomen van het huidige zwembad Calluna.

    Melissa Hofland

CDA en VVD voorstanders van recreatief bad Ermelo

ERMELO CDA en VVD zijn voorstander van de komst van een nieuw recreatief zwembad ter vervanging van het huidige bad Calluna. Alle partijen in de gemeenteraad zijn het er over eens dat De Zanderij de meest aangewezen locatie is voor de  bouw van het zwembad en een nieuwe sporthal.

Wijnand Kooijmans

 

Dat werd duidelijk in de raadscommissie Samenleving. Met een handvol insprekers die zich unaniem uitspreken voor een recreatief zwembad, Erwin Koops, vader van twee opgroeiende zonen, pleit voor een klein maar aatrekkelijk recreatief deel, inclusief glijbaan. Een kopie van Calluna. Met een centraal gelegen kantine voor zowel sporthal als zwembad en gecombineerd met voorzieningen als een sportschool, fysiotherapie etc.

 

WEGJAGEN Volgens Margo Beukers maakt de gemeenteraad zich schuldig aan het wegjagen van mensen naar omliggende gemeenten wanneer voor een doelgroepenbad wordt gekozen. ,,Een zwembad zonder whirpool, sauna en peuterbad en zonder een glijbaan voor de jeugd is vandaag de dag geen echt zwembad meer. Ook de Vrienden van Calluna willen een recrratief bad." De totale kosten van een nieuw zwembad en sporthal, die energieneutraal zijn, bedragen 16.781.000 euro. Het toevoegen van recreatieve voorzieningen kost een extra investering van 3,5 miljoen en een jaarlijks extra exploitatielast van 200.000 euro per jaar. Waarbij ChristenUnie een miljoen extra wil investeren of alles klimaatneutraal te realiseren. Andere partijen beraden zich over dit verzoek en doen daarover bij een definitief besluit in de gemeenteraad pas een uitspraak.

 Erik van der Weide maakt duidelijk dat het CDA voorstander is van een bad met een recrratief deel dat kan zorgen voor reuring en maatschappelijke dynamiek. Zonder dat er erg veel luxe aan wordt toegevoegd, De extra kosten kunnen, wat hem betreft, mogelijk worden gedekt door de extra gelden die het Rijk Ermelo heeft toegezegd. Zoals hij voorstander is van een extern beheer, maar dan wel door professionals. Ook vraagt hij zich af of restwarmte uit de omgeving, zoals bijvoorbeeld van het bedrijventerrein Kerkdennen, kan worden aangewend.

 

GEBRUIK Frank Snoek (SGP) wil vooral waarborgen ten aanzien van de zondagsopenstelling. Ook zet hij vraagtekend bij de suggestie dat de voorzieningen op het sportpark straks door meerdere partijen benut kunnen worden. Ervaringen uit het verleden maken hem niet positief over dit wederzijdse gebruik. Bea van 't Hul (Pro21) pleit voor de aanleg van een lig- en speelweide. Dat bij gebruik van het voormalige terrein van de KC Ermelo en een oefenveld van EFC'58 geen bomen voor de nieuwbouw behoeven te worden gekapt ziet zij als een winstpunt. Désirée Meijsen (VVD) wil een recreatief bad om wegvluchten naar andere gemeenten te voorkomen. Mariëlle Kuijpers (BurgerBelangen Ermell) wil een vastgesteld bedrag waarbinnen de gewenste voorzieningen worden gerealiseerd. De meeste partijen zijn tegen een verhoging van de onroerendzaakbelasting om extra voorzieningen te betalen.