• Robin van Lonkhuijsen

Christelijke partijen stemmen tegen 'regenboog-zebrapad'

HARDERWIJK Er komt geen 'regenboog-zebrapad' bij de Houtwalgarage. De motie van VVD-raadslid Menno Doppenberg kreeg donderdagavond in de raadsvergadering steun van de raadsfracties van Stadspartij Harderwijk Anders, D66, PvdA en werd ook mede-ingediend door de (afwezige) fractie Karayavuz. Maar alle vijftien raadsleden van ChristenUnie, CDA en Gemeentebelang stemden tegen.

Doppenberg wilde met een regenboog-zebrapad 'uiting geven aan de verdraagzaamheid' in zijn gemeente. ,,Harderwijk is een gemeente waarin iedereen ongeacht afkomst, seksuele geaardheid of overtuiging welkom is en discriminatie op grond hiervan niet zou moeten kunnen plaatsvinden", aldus Doppenberg. Hij wist van de zogenoemde regenboogzebrapaden in andere steden. Het leek hem een geweldig idee om er ook eentje in Harderwijk aan te leggen, om zo 'wederzijds respect van verschillende overtuigingen, achtergronden, of seksuele gerichtheid te vergroten'.

EFFECT Doppenberg kreeg steun van Walhalla-exploitant Steven van Geelen die de Harderwijkse raadsleden oproep de motie te steunen. ,,Het is een kleine inspanning die een groot effect kan hebben. Dat wij onze geaardheid in Harderwijk met trots uit kunnen stralen. Het gaat mij erom dat mensen die kwetsbaar zijn een signaal krijgen, dat ze ertoe doen".

AVERECHTS Wat het college van B&W betrof, kon het veelkleurige pad er wel komen. Maar de raadsleden van CU, CDA en GB dachten daar anders over. ,,Ons hebben geen geluiden bereikt dat er in Harderwijk sprake is van discriminatie, ook niet op grond van geaardheid. Een dergelijk pad zal voornamelijk geassocieerd worden met homoseksualiteit en vestigt daarbij juist de aandacht op het 'anders-zijn'", sprak CU-fractievoorzitter Marcel Companjen. Ook CDA-raadslid Eric van Luxemburg vond dat 'iedereen, maar dan ook iedereen, gelijk is' en dat daarom zo'n regenboogkleurige voetgangersoversteekplaats juist een averechts effect zou hebben.