• Afbeelding ter illustratie.

    UWOON

ChristenUnie plaatst vraagtekens bij kappen bomen

ERMELO Door de fractie van de ChristenUnie worden vraagtekens geplaatst bij het kappen van zeventien eiken en twee acacia's binnen het bouwplan De Driesprong.

Wijnand Kooijmans

Het bestemmingsplan voor de bouw is in oktober 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel hiervan maakte uit een analyse wat de gevolgen zijn voor het aanwezige bomenbestand en welke er worden gekapt. In deze analyse wordt, zo constateert Ronald van Veen van de ChristenUnie, niet gesproken over de acacia's. Hij wil nu weten waarom dan nu een aanvraag is ingediend voor een kapvergunning voor de acacia's.

Ten aanzien van de eiken wil Van Veen weten of deze al in analyse als te kappen bomen waren opgenomen. Indien het andere bomen betreft waarvoor nu een kapvergunning is ingediend wil hij weten waarom dit aan de orde is gekomen bij de behandeling van het bestemmingsplan.

Indien de bomen toch worden gekapt wil Van Veen weten welke maatregelen voor compensatie dan gelden.