• Vitale Vakantieparken

College Harderwijk stemt in met structuurvisie vakantieparken

HARDERWIJK Het college van b en w heeft ingestemd met de structuurvisie 'Vitale Vakantieparken Harderwijk', wat de positie van vakantieparken moet versterken en oneigenlijk gebruik van vakantieparken beëindigen. Het doel van de gemeente is om de kwaliteit van het aanbod van vakantieparken te verbeteren.

Parken die geen kansrijke verblijfsrecreatie kunnen bieden, worden gesaneerd of kunnen in aanmerking komen voor een andere bestemming. De visie is opgesteld omdat onderzoek heeft uitgewezen dat op de Noord-Veluwe de kwaliteit van het aanbod van vakantiewoningen niet goed aansluit bij de wensen van de toerist. Dit komt omdat noodzakelijke investeringen achterblijven en ongewenst gebruik door bijvoorbeeld arbeidsmigranten toe lijkt te nemen. Hierdoor worden veel recreatiewoningen niet meer gebruikt voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn gebouwd.

VISIES De afgelopen twee jaar hebben diverse parken hun visie op de toekomst gegeven. In de structuurvisie geeft de gemeente aan in hoeverre en onder welke voorwaarden medewerking kan worden verleend aan de visies van de parken. Het ontwerp van de structuurvisie ligt ter inzage en er kunnen zienswijzen worden ingebracht. Aan de hand van deze zienswijzen neemt het college in de toekomst opnieuw het besluit en zal dit de raad voorleggen.