D66 pleit voor spin-off Dolfinarium Harderwijk

HARDERWIJK Tijdens het woensdagavond in Harderwijk gehouden

verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten, heeft D66 voor een spin-off

van het Dolfinarium gepleit. Lijsttrekker Michiel Scheffer: "Harderwijk

heeft met het Dolfinarium goud in handen. Het is het grootste

zeezoogdierenpark van Europa en trekt jaarlijks tussen de 700.000 en

800.000 bezoekers. D66 wil dat de provincie samen met de Gemeente

Harderwijk kijkt hoe de binnenstad meer omzet kan halen door een betere

aansluiting op het Dolfinarium, o.a. via het sterker richten van de

winkelstraten op deze publiekstrekker. De Gelderse binnensteden zijn als

grootste werkgever cruciaal voor de Gelderse economie. Winkels zijn als

integraal onderdeel van stadscentra belangrijk voor de leefbaarheid en

de beleving van onze binnensteden."

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Scheffer stelde verder dat het Dolfinarium tevens een erkend

kenniscentrum is op het gebied van maritieme biologie. Volgens hem kan

de provincie samen met de gemeente zich inspannen om op dat terrein een

opleidings- en onderzoekcentrum aan te trekken en om bedrijven te

stimuleren op het terrein van maritieme biologie. "Een aantrekkelijk en

hoogwaardig vestigingsklimaat is van vitaal belang voor bedrijven,

dienstverleners en non-profitorganisaties die zich willen vestigen in

Gelderland. D66 wil in de hele provincie een uitstekend

vestigingsklimaat realiseren dat voldoet aan alle moderne eisen rondom

cultuur, onderwijsvoorzieningen, hoogwaardige IT-infrastructuur zoals

breedband, goede bereikbaarheid en passende logistieke netwerken", aldus

Scheffer.