• Grietje-Akke de Haas

Dialoogcafé klimaatverandering: 'Kijk verder dan je portemonnee'

HARDERWIJK Hoe krijg je het tussen de oren van mensen dat klimaatverandering veel meer actie vraagt. Dat het verder kijken is dan puur alleen naar je eigen portemonnee en de maatregelen die door de overheid worden opgelegd. Het Humanistisch Verbond, afdeling NW-Veluwe, doet een poging met het Dialoogcafé 'Hoe overleven we het klimaat?' op maandag 27 november van 19.30 tot 21.30 uur in Brasserie De Bank, Smeepoortstraat 1 in Harderwijk.

Grietje-Akke de Haas

Voor het Dialoogcafé hebben Marianne Oldenkamp en Janny Habermehl, respectievelijk voorzitter en penningmeester van het Humanistisch Verbond, afdeling NW-Veluwe, professor Marc Davidson uitgenodigd. Davidson is klimaatfilosoof en natuurkundige, en verbonden aan de universiteiten van Amsterdam en Maastricht. Volgens beide dames ervaren nogal wat mensen een stuk machteloosheid bij het onderwerp klimaatverandering. Zo van: 'Wat kan je er nu aan doen'. Om maar niet te spreken van de grote hoeveelheid mensen die de klimaatkwestie maar ronduit lastig vindt. ,,Van alle kanten worden zoveel praktische oplossingen aangeleverd, dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Daar kunnen ze bij geholpen worden door mensen die niet alleen de kennis in huis hebben, maar het vanuit een andere hoek benaderen. Zo iemand is Marc Davidson."

OPGESTOKEN Klimaatverandering hebben ze al van Davidson opgestoken is een symptoom dat er slecht met de natuur wordt omgegaan. Davidson wil de blik van mensen verruimen door de klimaatverandering in een breder perspectief te plaatsen. In die zin sluit zijn manier van denken feilloos aan bij het gedachtegoed van het Humanistisch Verbond. En dat is dat een issue als klimaatverandering onze eigen verantwoordelijkheid is, en niet die van een hogere macht. En raken mensen dan niet pas echt betrokken als ze dat beseffen.

Waarbij een vaak verrassend proces op gang komt met nieuwe wegen die leiden naar gedragsveranderingen en mogelijke oplossingen. Filosofen kunnen een handje helpen menen de dames door mensen aan het denken te zetten, zodat ze met deze kennis zelf een mening kunnen vormen, en deze eventueel laten doorklinken in de politiek. ,,Davidson is een aardige, vriendelijk en rustige man die in eenvoudige bewoordingen dergelijke moeilijke onderwerpen kan uitleggen. Dat is erg belangrijk anders verlies je mensen onderweg."

CENTRAAL De vraag die Humanisten centraal zetten: "Wat is mijn opdracht en mijn verantwoordelijkheid als mens naar de samenleving toe?', betreft ook de generaties na ons. "Wij noemen dat intergenerationele verbondenheid. Ofwel, mensen moeten zich ook verbonden voelen met latere generaties. Dus niet denken: 'Wie dan leeft, wie dan zorgt'."

Tijdens het Dialoogcafé gaat het er niet om wie gelijk heeft benadrukken Oldenkamp en Habermehl. ,,Bij de dialoogmethode gaat het om het luisteren en het leren van elkaar zodat je weer verder kunt. Er is immers niet op de korte termijn een kant en klare oplossing voor de klimaatverandering." Aanmelding is gewenst en kan via het mailadres: hv.nvveluewe@gmail.com.

Voor het Dialoogcafé hebben Marianne Oldenkamp en Janny Habermehl, respectievelijk voorzitter en penningmeester van het Humanistisch Verbond, afdeling NW-Veluwe, professor Marc Davidson uitgenodigd.