• De in het groen gelegen aanleunwoningen verdwijnen.

    Wijnand Kooijmans

Dillenburg wordt verder gesloopt

ERMELO Zorggroep Noord-Veluwe gaat een complex van 150 woningen realiseren in Ermelo. Het gaat om onder meer zestig zorgwoningen met daarnaast negentig woningen in verschillende prijsklassen. Naast sociale huurwoningen komen er middeldure en dure koop- en huurwoningen.

Wijnand Kooijmans

 

Het gaat om de vervanging van de verzorgingshuizen Dillenburg en Rehoboth en de locatie van het Oranjepark. Door de zorggroep is inmiddels een masterplan ingediend. Het college van burgemeester en wethouders legt dit eerst voor advies voor aan de raadscommissie Ruimte voor ze zelf een standpunt inneemt. Uiteindelijk moet dit resulteren in de opstelling van een bestemmingsplan dat door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Wethouder Jan van den Bosch verwacht dat het masterplan nog in december in de raad kan worden behandeld.

 

DILLENBURG De Dillenburg is momenteel deels nog in gebruik. Het dient echter in uiterlijk 2019 te worden gesloopt. Dat geldt ook voor de aanleunwoningen in het Oranjepark. Zorgcomplex Rehoboth is al eerder gesloopt. De nieuwbouw is gepland in het gebied tussen de Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en Wilhelminalaan.

Naast de zorgwoningen moet er een gezondheidscentrum komen, een ontmoetingsruimte en een park. De nieuwe gebouwen komen dusdanig te staan dat de bestaande waardevolle bomen in het gebied zo veel mogelijk worden gespaard. Parkeren vindt uit het zicht en onder een parkeerdek.

Met de omwonenden heeft inmiddels al overleg plaatsgevonden over de plannen. ,,Op grond hiervan is het oorspronkelijke plan aangepast om aan de wensen van hen tegemoet te komen", zegt wethouder Van den Bosch.

Bij de realisering van het plan doet ook woningcorporatie Uwoon mee. Zij hebben aangegeven dertig sociale huurwoningen te bouwen. ,,Ik ben blij dat het masterplan er ligt", geeft de wethouder aan. Binnen het bestaande bestemmingsplan kan het gewenste zorggebouw met zestig intramurale zorgappartementen al worden gebouwd. Het bestemmingsplan biedt echter niet de ruimte om de resterende woningbouw op de terreinen. De extra woningbouw is echter noodzakelijk om de financiën rond te krijgen voor het zorggebouw met parkeerdek.

 

PARK Het park moet dusdanig worden ingericht dat het voor iedereen aantrekkelijk wordt om te recreëren, te bewegen, te spelen en elkaar te ontmoeten. Bij zowel de inrichting van het park als de woningbouw wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. De auto wordt ondergeschikt aan wandelen, fietsen en recreëren. De Julianalaan wordt daarvoor van een smaller profiel voorzien. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede en vermindert de uitstoot van onder meer C02.

Door de komst van het nieuwe zorgcentrum kunnen inwoners langer in Ermelo blijven wonen. Daarmee wordt een doelstelling van de gemeente ingevuld.