• Geeske, Daniek, Alice en Eelke hebben alles goed weten voor te bereiden voor de primeur van Interchurch Ermelo op zondag 15 april.

    Arda Konings

Eerste Interchurch Ermelo een feit

ERMELO Na maanden van voorbereiding is het zover, op zondag 15 april wordt de eerste Interchurch gehouden in Ermelo.

Arda Konings

In 2016 startte een aantal jongeren uit Putten vanuit verschillende kerkgenootschappen met bijeenkomsten voor jongeren. Bedoeld om actieve leden in de eigen gemeente iets extra's te bieden. Maar ook om jongeren die niet zoveel met het geloof hebben, te prikkelen en te inspireren om toch vooral te komen. Inmiddels is één en ander uitgegroeid tot een groot succes en trekken de bijeenkomsten zo'n 500 jongeren per keer.

PRIMEUR Interchurch is bedoeld om samen met elkaar God groot te maken. Over zijn liefde te vertellen en over kerkmuren heen te kijken. Kenmerkend daarbij zijn samen zingen met de 'huisband' de KC-band en een sterke inhoud door verschillende sprekers. Doordat de bijeenkomsten ook door Ermeloërs goed bezocht werden in Putten, ontstond het idee om Interchurch te laten rouleren qua kerk en plaats. Op 15 april is de primeur in Ermelo met als thema: 'Ready for the Unexpected', oftewel 'klaar zijn voor het onverwachte'. Hoe pas je je geloof toe in deze tijd als er zoveel keuzes en verleidingen om ons heen zijn? En hoe gaan andere geloofsgroepen daarmee om, terwijl de kerken de laatste jaren keihard leeg lopen? Kortom, wat gaat het leven nog meer brengen? 

INTERCHURCH Leden van de organisatiecommissie Ermelo zijn Daniek Marinus, Geeske Telgenhof, Alice Verhoef en Eelke Westerink: ,,De bijeenkomst richt zich dus vooral op jongeren, maar iedereen is eigenlijk welkom. Zonder enig onderscheid tussen de verschillende kerkachtergronden of niet kerkelijken. De bedoeling is God vanuit het hart te aanbidden. De leeftijd die met de doelgroep wordt bedoeld ligt tussen de 16 en de 25 jaar. We hoefden met elkaar niet lang na te denken over het verzoek vanuit Putten dat het hier in Ermelo zou worden georganiseerd." Volgens het viertal zijn er nog veel jongeren te bereiken. ,,Uiteraard zijn een boeiende spreker, goed licht en geluid bij zo'n happening dan ook onontbeerlijk."

LAAGDREMPELIG Naast de KC-band zal Björn van Veelen aanwezig zijn om te spreken. Onderwerpen als 'wat er gebeurt wanneer je je vertrouwen in God stelt' en 'hoe je God de leiding kan geven in jouw leven' passeren de revue. Van Veelen is een spreker die met herkenbare en concrete dingen jongeren weet te benaderen en raken. Op een laagdrempelige manier. Hij staat dicht bij de jongeren qua beleving en spreekt taal van deze tijd. Met vertaalslagen naar de toekomst, hoe je in het hier en nu in de wereld staat.

,,Of iemand wekelijks naar de kerk gaat of niet, zeker weet dat God bestaat of twijfelt of er überhaubt een God bestaat, iedereen is welkom." Daniek, Geeske, Alice en Eelke hopen dat iedereen op zijn of haar manier iets uit de dienst kan meenemen dat van toepassing is op ieders leven. Interchurch vindt plaats in de Immanuelkerk, Stationsstraat. Aanvang om 19.00 uur. Er wordt een collecte gehouden.