• Foto: Henk Merjenburgh

Eerste resultaten perkeerproef positief

HARDERWIJK De parkeerproef die vanaf 23 maart dit jaar in Harderwijk is ingesteld kan rekenen op een breed draagvlak. Dit geldt

zowel onder bezoekers van de binnenstad als ondernemers. Het aantal parkeerders in de parkeergarage

Houtwal op maandag t/m vrijdag is in periode maart t/m juni 2015 met 200% toegenomen. De

parkeerproef trekt zowel meer parkeerders uit Harderwijk aan als bezoekers uit de regio. Het

terugdringen van het parkeren door werknemers uit de woonstraten rond de binnenstad vraagt nog wel

de aandacht.

Dit zijn de eerste voorlopige conclusies uit een tussenevaluatie van de parkeerproef. De parkeerproef is

in maart 2015 gestart met een duur van een jaar. Bezoekers aan de binnenstad kunnen van maandag tot

en met vrijdag wekelijks hun auto de twee uur gratis parkeren aan het Westeinde en in parkeergarage

Houtwal. De werknemers in de binnenstad kunnen parkeren met een vergunning op het parkeerterrein

Westeinde voor maar € 50.00 (i.p.v. € 350,-) en gratis aan de Flevoweg. Met de parkeerproef wil de

gemeente ook de parkeeroverlast in de woonstraten rond de binnenstad verminderen.

Parkeeropbrengsten

De lagere parkeeropbrengsten over de periode maart - juni 2015 komen overeen met het verwachte

financieel risico. Een tussentijdse bijstelling van de parkeerproef wordt niet noodzakelijk geacht. De

totale minder parkeeropbrengsten is nu nog niet aan te geven. Deze staan namelijk in nauwe relatie tot

de totale parkeeropbrengsten waaronder het aantal dagbezoekers (bezoekers Dolfinarium). Op basis

van deze tussenevaluatie is daar nu nog geen representatief beeld van beschikbaar. Er is tenslotte geen

sprake van grote parkeerverschuivingen van plekken met betaald parkeren naar plaatsen met de eerste

twee uur gratis parkeren.

Eindevaluatie

In maart 2016 vindt de eindevaluatie plaats waarbij de effecten van de parkeerproef voor de raad in

beeld worden gebracht. Dan wordt ook gekeken naar de parkeeropbrengsten in relatie tot de begroting

2015/ 2016 en de komende jaren.