• Wijnand Kooijmans

Eerste zonneveld in Ermelo op grond bij De Aalbertshoeve

ERMELO Voor het eerst krijgt Ermelo de beschikking over een zonneveld. Het gaat om een 3,3 hectare groot terrein bij De Aalbertshoeve. Het gaat om de opwekking van stroom voor rond de zevenhonderd huishoudens.

Wijnand Kooijmans

Door het Ermelose college van burgemeester en wethouders wordt ingestemd met het initiatief. Het past prima binnen het streven in 2030 als gemeente Ermelo energieneutraal te zijn. Dat betekent dat dan alleen nog duurzame energie wordt gebruikt welke in de gemeente zelf is opgewekt. Vanzelfsprekende mogelijkheden zijn windenergie, zonne-energie, bodem en biomassa.

DOELSTELLING Met alleen het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en bedrijven wordt de doelstelling niet gehaald. Hiervoor zijn grootschaliger manieren van energie opwekking nodig. Door de gemeenteraad is al in 2017 al groen licht gegeven om duurzame projecten en plannen te versnellen en te ondersteunen. Het zonneveldproject van De Aalbertshoeve wordt door wethouder Leo van der Velden als een eerste mooi voorbeeld gezien.

Wel wordt rekening gehouden met een aantal door de gemeenteraad vastgestelde criteria. Dat betreft onder meer dat het zonneveld landschappelijk moet worden ingepast. In het voorliggende plan betekent dit dat de bodem van het zonneveld voldoende zonlicht krijgt zodat er gras kan groeien en ingezaaid wordt met bijenvriendelijke bloemen.

PUTTEN Voorwaarde is ook dat de gemeenteraad nog toestemming moet geven. Afgesproken is namelijk dat ieder verzoek aan de raad als hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente wordt voorgelegd. Door de eigenaar van De Aalbertshoeve is de omgeving al geïnformeerd over zijn plannen. Van der Velden verwacht daarom geen tegenstand vanuit de omgeving. De dichtstbijzijnde woning staat met de achterkant naar het zonneveld toe. Gezien de ligging dicht bij de grens met de gemeente Putten zijn ook zij op de hoogte gebracht van het plan.

Van der Velden vindt het ook belangrijk dat de impact van een zonneveld op de omgeving minder is dan bijvoorbeeld bij windenergie. De bestemming van het terrein wordt overigens niet gewijzigd. Daardoor bestaat altijd nog de mogelijkheid in een later stadium de grond alsnog voor landbouw te gebruiken wanneer het rendement van deze bedrijfstak aantrekt of het zonneveld niet tot het gewenste financiële resultaat leidt.

KALVERHOUDERIJ Naast de groepsaccommodatie wordt op dit moment nog een kalverveehouderij geëxploiteerd. De gronden waarop het zonneveld moet komen zijn in gebruik als grasveld. De zonnepanelen komen op een totale hoogte van 2,7 meter boven het maaiveld.

Door de eigenaar van De Aalbertshoeve is subsidie aangevraagd bij het Rijk. Zonder dit geld is het plan niet haalbaar. De gemeente wil hem tegemoet komen door de leges pas in rekening te brengen wanneer definitief vaststaat dat de subsidie van het Rijk afkomt.