• Ab Donker

Ermelo krijgt jaarlijks sportgala

ERMELO Er komt een jaarlijks sportgala in Ermelo met onder meer de verkiezing van sportman, sportvrouw, sportploeg en vrijwilliger van het jaar. Het evenement wordt 3 februari van het volgend jaar voor het eerst gehouden in De Dialoog.

Wijnand Kooijmans

Dat werd onthuld door wethouder Laurens Klappe tijdens de raadscommissie samenleving en maatschappij. Voorstellen van het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de herinvoering van het schoolzwemmen zijn niet te verwachten. Ook de aanleg van meer speel- en trapveldjes is wat de wethouder betreft niet aan de orde. Wel wordt regelmatig gekeken naar de staat van onderhoud en worden de speeltoestellen regelmatig aangepast aan de leeftijd van de kinderen in een wijk.

Om mensen de kans te bieden te bewegen werd ook aangedrongen op goed onderhouden fiets- en wandelpaden. Bea van 't Hul (Progressief Ermelo): ,,Vindt er niet te weinig onderhoud plaats door de eerdere bezuinigingen." Maar volgens Klappe wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van het fietspadennet. Regionaal wordt gewerkt aan sluitend netwerk van ruiterpaden. De wethouder zegde toe dat de evenementenkalender, met daarop de sportactiviteiten, weer wordt afgestoft nadat deze in 2013 abrupt is verdwenen. Gekeken wordt naar de invoering van een strippenkaart om kinderen met sport kennis te laten maken naar Harderwijks voorbeeld.

Waar mogelijk wordt verder gekeken hoe topsporters meer bij het uitdragen van de sportvisie kunnen worden betrokken. Verder hoe ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer in beweging kunnen komen. Hoofdthema's voor de komende vier jaar zijn: gezonde leefstijl, iedereen doet mee, iedereen in beweging en buiten bewegen.