• ANP Foto

Ermelo start campagne om vaccinatiegraad te verhogen

ERMELO De gemeente Ermelo start een campagne om de vaccinatiegraad te verhogen. Hierbij wordt samengewerkt met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) in Icare Jeugd.

Wijnand Kooijmans

Volgens burgemeester André Baars is de vaccinatiegraad gedaald tot onder de nationale grens van negentig procent, al ligt deze niet ver daaronder. Desondanks wordt de daling als zorgelijk gezien en wordt aandacht hiervoor noodzakelijk gevonden. Met de beide partners wordt gekeken hoe kan worden samengewerkt om ouders/verzorgers en jongeren te inspireren om gezonde keuzes te maken. Uitgangspunt is het algemeen en breed informeren over vaccineren.

ACTIES Omdat de ziektes waartegen wordt ingeënt bijna niet meer voorkomen, zijn ook de gevolgen ervan niet goed bekend. Ook weet, zo zegt het college, lang niet iedereen waar men terecht kan voor deskundige informatie over de ziektes en vaccinaties. De concrete acties worden nog uitgewerkt. Hiervoor wordt eerst contact gezocht met de huisartsen, scholen en leerlingen van scholen in Ermelo. Gedacht wordt onder meer aan mogelijkheden tot extra oproepen om vaccinaties te halen, het stimuleren van het ophangen van vaccinatieposters in scholen en aandacht voor lespakketten over meningokokken voor middelbare scholen.

In totaal trekt het college vijfduizend euro uit voor de campagne.