• Alexander Schippers

Ermelo waarborgt brandweerzorg

ERMELO Inwoners van de gemeente Ermelo mogen blijven rekenen op de inzet van de brandweer. Dat zegt wethouder Laurens Klappe nu duidelijk wordt dat de gemeente dit jaar ruim 150.000 euro extra moet bijdragen om de tekorten bij de brandweer binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te dekken.

Wijnand Kooijmans

Waar burgemeester André Baars enkele maanden geleden nog aangaf dat er niets mis was bij de brandweer blijkt de praktijk nu anders uit te pakken. Een deel van de tekorten is veroorzaakt door de droge zomer van 2018. Dat leidde tot meer bosbranden. Daarnaast spelen de salarissen en vergoedingen een rol hetgeen met 350 beroepskrachten en 1.400 vrijwilligers direct flink in de papieren loopt. In totaal liep het tekort over 2018 op tot 2,4 miljoen euro.

BEGROOT Burgemeester Henk Lambooij van de gemeente Putten erkende eerder al dat de veiligheidsregio de zaken financieel onvoldoende onder controle had en er niet goed is begroot. De aanschaf van waterwagens werd bijvoorbeeld wel in de begroting opgenomen maar niet de opleidingskosten van het personeel die met deze wagens moeten werken. De gang van zaken heeft geleid tot het vertrek van zowel de directeur als enkele managers van de veiligheidsregio.

Het extra geld is nodig om de hulpverlening aan de burgers te waarborgen. Voor dit jaar wordt het totale tekort geraamd op 4,5 miljoen euro. Ook in 2020 wordt nog een flink financieel tekort verwacht. Pas in september van dit jaar krijgen de gemeenten binnen de veiligheidsregio scenario's voorgelegd als het gaat om de toekomst van de brandweer.

DIEREN Het gaat dan onder meer om de aard van de hulpverlening. Moet deze op basisniveau worden verleend of moet er een tandje extra worden bijgezet. Onder meer wordt gekeken of de brandweer wel moet worden ingeschakeld als het gaat om het redden van dieren uit benarde situaties. Het bekende voorbeeld van de kat in de boom.

Ook wordt gekeken of in gemeenten waar meerdere kazernes aanwezig zijn dit nog wel strikt noodzakelijk is. In Apeldoorn is de discussie of de drie kazernes kunnen worden gecombineerd in één kazerne. Nunspeet heeft kazernes in Nunspeet en Elspeet. De SGP heeft in deze gemeente al laten weten de kazernes te zien als heilige huisjes waaraan niet mag worden geknabbeld.

ROL Daarnaast spelen op dit moment de salarisonderhandelingen een rol. De eis van de vakbond ligt rond de twee procent hoger dan het aanbod is.

Volgens Klappe staat de gemeenteraad van Ermelo voor goede brandweerzorg en zal dit ook zo blijven. Het kan wat hem betreft niet zo zijn dat geen nieuw personeel kan worden aangenomen omdat de opleidingskosten hiervoor niet kunnen worden betaald of dat geen geld beschikbaar is voor de aanschaf van uniformen.

BIJPASSEN Waar Ermelo dit jaar ruim 150.000 euro moet bijpassen is dat voor Harderwijk 235.000 euro, voor Putten 121.000 euro en voor Nunspeet 156.000 euro. Oldebroek en Elburg moeten respectievelijk 120.000 en 118.000 euro bijdragen in het tekort. Verwacht wordt dat deze gemeenten in 2020 gezamenlijk nog eens rond de negenhonderdduizend euro extra moeten bijpassen.