• SWS

Ermelo wil dementievriendelijke gemeente zijn

ERMELO Met uitzondering van de SGP lijken alle partijen in de Ermelose gemeenteraad in te stemmen met een initiatiefvoorstel van ChristenUnie en Progressief Ermelo om van Ermelo een dementievriendelijke gemeente te maken.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de behandeling in de commissie van het voorstel. Het college van burgemeester en wethouders vindt het voorstel sympathiek maar vindt het niet gewenst dat elk thema een specifieke eigen lokale werkgroep krijgt. De voorkeur wordt gegeven aan het aanhaken bij bestaande plannen en structuren. Deze zienswijze krijgt voorlopig alleen de steun van Frans Snoek (SGP).

Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) heeft zijn functie neergelegd als trainer om mensen te leren omgaan met dementie. Hij wil daarmee iedere belangenverstrengeling voorkomen. De opleiding tot trainer heeft, zo zegt hij, er wel aan bijgedragen dat hij samen met de ChristenUnie het initiatiefvoorstel heeft kunnen opstellen.

DIAGNOSE Aanleiding voor het initiatiefvoorstel is een bezoek aan het Alzheimer café. Daar werd de vraag gesteld hoeveel mensen in Ermelo de diagnose dementie hebben. Onderzoek leerde hem dat dit er 520 waren op dat moment. Inmiddels is dat aantal gestegen tot 535 en is de verwachting dat dit aantal in 2030 is opgelopen tot 740 mensen.

Voor Kleijnen was dit aanleiding om, samen met de ChristenUnie, actie te ondernemen. Onder meer moet, zo vinden beide partijen, worden voorkomen dat mensen met dementie op een wachtlijst komen en dat er zorg moet zijn voor mantelzorgers van mensen met dementie. Met het initiatiefvoorstel willen beide partijen bereiken dat er meer daadkracht komt maar ook tastbare doelen welke geëvalueerd kunnen worden.

POSITIE Mensen met dementie moet een herkenbare positie binnen de maatschappij worden gegeven, zo vindt Kleijnen. Door gebruik te maken van diensten van de Alzheimer stichting hoeft dit de gemeente ook geen extra geld te kosten. De coördinatie van de aanpak kan, wat hem betreft, bij de Stichting Welzijn Ermelo worden gelegd.

Streven van het voorstel is mensen op straat, in winkels, het verenigingsleven, op het werk en medewerkers van de gemeente te leren hoe signalen van dementie kunnen worden herkend. En hoe mensen met dementie het best op weg kunnen worden geholpen. Daarnaast moet er begeleiding en zorg op maat komen door middel van thuiszorg, dagbesteding en woonvoorzieningen. Ook moet de gemeente bij zorgverzekeraars bepleiten dat ieder inwonen met dementie een casemanager heeft.

STEUN De twee partijen kregen de steun van BurgerBelangen Ermelo, VVD en CDA. Daphne Visser (CDA) heeft al een enthousiaste reactie gekregen van een manager van een supermarkt. Wel vindt ze dat binnen de Stichting Welzijn Ermelo er ook de ruimte moet zijn om de gevraagde rol op zich te nemen.

Wethouder Hans de Haan vindt dat de gemeente al veel actie onderneemt als het gaat om mensen met dementie. Hij is van mening dat eventuele extra activiteiten moeten worden geregeld binnen de nog op te stellen inclusie agenda welke als uitgangspunt heeft dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving.