• ...

Ermelose maatwerkwoningen mogelijk op locatie in Harderwijk

ERMELO/HARDERWIJK Door de gemeente Ermelo wordt met buurgemeente Harderwijk gekeken naar een mogelijke gezamenlijke locatie voor maatwerkwoningen. Hierdoor wordt het gemakkelijker te zorgen voor permanente begeleiding. Het gaat om mensen die overlast veroorzaken in woonwijken door te hoge prikkels die ze daar ervaren.

Wijnand Kooijmans

Het eventueel gezamenlijk oppakken van de komst van maatwerkwoningen staat, zo zegt de Ermelose wethouder Hans de Haan, op de agenda voor het bestuurlijk overleg dat 3 april de gemeenten met elkaar hebben. Een complex met meerdere maatwerkwoningen maakt dat de kosten efficiënter kunnen worden beheerst. Maar brengt ook complicaties mee als het gaat om wie opdraait voor de kosten. Volgens De Haan is er zicht op een gezamenlijke locatie, maar hij kan niet de garantie geven dat de samenwerking in de praktijk daadwerkelijk tot stand komt.

CRITERIA Door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo zijn nieuwe criteria opgesteld na de eerste poging twee maatwerkwoningen te realiseren aan de Zandkampweg. Dat leidde tot felle protesten van de omwonenden. Naar aanleiding hiervan besloot het college voor de betrokken cliënt elders een maatwerkwoning te zoeken. De ervaringen daarmee zijn prima, zo zegt de wethouder.

Namens het Platform Zandkamp gaf Marco Huisman aan dat het landgoed Veldwijk in hun ogen de meest geschikte locatie is, omdat daar kan worden voldaan aan alle criteria. Ook pleit hij voor permanente begeleiding van toekomstige bewoners van maatwerkwoningen. Namens ouders van leerlingen van basisschool De Arendshorst wijst Yvonne van Dijk de komst van maatwerkwoningen aan de Zandkampweg af.

KINDEREN Ze vreest vooral overlast voor de kinderen in de omgeving van de maatwerkwoningen. De politie wordt dan genoemd als eerste aanspreekpunt. Volgens haar duurt het veelal minimaal vijftien minuten voor agenten ter plekke zijn waardoor kinderen in de tussenliggende periode extra risico's lopen.

De permanente begeleiding van bewoners van maatwerkwoningen wordt door alle raadsfracties wel als wenselijk ervaren. Dat maakt dat ook wel kan ingestemd met de komst van vier maatwerkwoningen en daarnaast een beheerderswoning. In regionaal verband heeft Ermelo de opdracht minimaal twee van deze woningen te realiseren.

LOCATIE Volgens wethouder De Haan moet op dit moment niet worden gekeken naar locaties maar naar de criteria die het college wil gebruiken om eventuele locaties te toetsen. De criteria of iemand in aanmerking komt voor een maatwerkwoning worden niet door de gemeente bepaalt maar door de Centrale Toewijzing. Het college kan alleen in overleg gaan met dit college of de toewijzing op juiste gronden heeft plaatsgevonden. Het gaat volgens hem uitsluitend om mensen die overlast veroorzaken in een woonwijk en niet om criminelen of dak- en thuislozen.

Op welke termijn meer over een mogelijke gezamenlijke locatie met Harderwijk bekend wordt, kan de wethouder niet aangeven. Hij verwacht dat dit in ieder geval voor de zomervakantie is.