• Michael Kooren

'Geen geld voor zwemlessen jongste jeugd'

ERMELO Het ontbreekt de gemeente Ermelo aan geld voor het weer volledig invoeren van zwemlessen voor leerlingen van het basisonderwijs. Dat zegt wethouder Laurens Klappe. Hij verwacht wel dat er mogelijk hiervoor in 2018 meer geld van het Rijk voor beschikbaar komt.

Wijnand Kooijmans

Wel worden de zwemlessen voortgezet voor de leerlingen van de groepen vijf en zes van het basisonderwijs. Het gaat om vier lessen per schooljaar, vooral gericht op het in beperkte mate bijhouden van de zwemvaardigheden. Het aanbieden van extra zwemlessen kost, inclusief vervoer, 70.000 euro op jaarbasis. Indien de raad een andere keuze maakt als het gaat om schoolzwemmen moet het hiervoor extra geld beschikbaar stellen. Door het college van burgemeester en wethouder is het tactisch plan Sport 'Heel Ermelo Beweegt 2017-2021' vastgesteld als uitwerking van de sportvisie die eerder is aangenomen. Erkend wordt dat sport steeds meer een middel is om andere doelstellingen te realiseren. Dat maakt dat soms voor onderdelen geld kan worden gehaald uit andere potjes dan die voor de sport zijn bestemd. Vooral kan worden gedacht uit gelden die beschikbaar zijn voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet.

De ambities rond een actieve en gezonde leefstijl voor alle inwoners van Ermelo liggen hoog, zo zegt wethouder Klappe. Onder meer noemt hij het bewegen voor langdurig werklozen. Doel is dat zij hierdoor weer leren op tijd op te staan en een zeker ritme krijgen. Dat bevordert hun kansen op een terugkeer in de maatschappij als het gaat om het krijgen van een baan. Maar ook activiteiten om de jeugd en de ongeorganiseerde sporter aan het bewegen te krijgen dragen in de ogen van Klappe en het college bij aan een actieve en gezonde leefstijl. Dat maakt dat het huidige college voorstelt in de kadernota 2019 extra geld hiervoor aan te vragen. Het gaat in totaliteit dan om een bedrag van 116.000 euro. Hierin is ook het schoolzwemmen opgenomen en 25.000 euro voor sporten door langdurig werklozen. De resterende 21.000 euro is verdeeld over kleinere projecten. Voor het opstellen van het tactisch plan zijn twee inspiratiebijeenkomsten gehouden met alle betrokken partijen. Het gaat dan onder meer om maatschappelijke partijen, onderwijs, sport en welzijnsorganisaties.

ACCOMMODATIES Volgens Klappe zijn de sportaccommodaties al eerder op orde gebracht. Dat maakt het ook mogelijk de gewenste activiteiten te ontwikkelen. Het beheer en onderhoud van de accommodaties is vastgelegd in een onderhoudsplan. Dat maakt het nu niet noodzakelijk voorstellen te doen voor aanpassingen van de bestaande accommodaties. Uitgezonderd de nieuwbouw van sporthal en zwembad ter vervanging van Calluna waarover al een uitspraak is gedaan. De gemeenteraad moet in februari nog met het voorstel instemmen. Om de voortgang in de gaten te houden stelt het college voor regelmatig te evalueren. Jaarlijks wordt hiervoor onder meer het ledenbestand van sportaanbieders opgevraagd.