• Ed Oudenaarden

Geen viskraam voor Drielanden

HARDERWIJK De bewoners van Drielanden krijgen op z'n vroegst pas over twee jaar kramen bij winkelcentrum Drielanden. En of dat dan een viskraam wordt, is nog maar de vraag. De fracties van CDA en Gemeentebelang trokken een motie in waarin het college van B&W werd opgeroepen zich in te zetten voor ambulante handel bij het winkelcentrum. Dat gebeurde nadat wethouder Christianne van der Wal duidelijk had gemaakt dat de gemeente jaren geleden al harde afspraken had gemaakt met de winkeliers die toen net in het winkelcentrum begonnen.

Harry Schipper

De wijk Drielanden telde toen nog lang niet zoveel woningen als nu. Die afspraken lopen tot 2018. Maar ze toonde zich wel bereid om tegen die tijd de effecten van ambulante handel bji het centrum te onderzoeken. Indiener Wilco Mazier wees de andere raadsfracties en het college op de grote behoefte die de bewoners van Drielanden hebben aan wat kraampjes bij hun winkelcentrum - en dan vooral op een viskraam. Hij vertelde erbij dat de winkeliers er volgens hem geen bezwaar tegen hebben, vooropgesteld dat de kraamhouders niet concurreren met de winkeliers. Mazier wilde voor het aankomende zomerreces al onderzocht en teruggekoppeld hebben wat de mogelijkheden waren. Maar Van der Wal liet zich niet opjutten. ,,Ik zie geen urgentie", zei ze. Ze wees de raad erop dat er sinds de bouw van het winkelcentrum al wel een lijst is met ambulante kraamhandelaren. ,,Daar staan nu vijftig ondernemers op, waarmee wij als gemeente hebben afgesproken dat ze op volgorde van aanmelding aan de beurt komen. Van die afspraak willen we niet zomaar afstappen. Dus economisch ordenen of brancheren, dat doen we niet."