• Marc Satijn

Gemeente bouwt geen parkeergarages

ERMELO Een familie die dicht bij de toekomstige nieuwe woning wil parkeren krijgt van het Ermelose college van burgemeester en wethouders het advies te kijken of mensen ruimte hebben om op hun privéterrein te mogen parkeren. Dit omdat in het centrum al meerdere plekken op deze wijze worden verhuurd.

Wijnand Kooijmans

Het college zegt dat uit onderzoek blijkt dat er voldoende parkeerruimte is in het centrum. Erkend wordt dat er momenten zijn dat het druk is. Zo kan de markt bijna vol zijn maar zijn er op de parkeerplaatsen welke wat verder weg liggen nog voldoende plekken. Het gaat, zo voert het college aan, om een bepaalde 'luxe'  welke mensen gewend zijn. Voor het college is het de vraag of deze luxe noodzakelijk is, mede omdat er nu ook een gedachte in de samenleving ontstaat die aangeeft dat inwoners zich anders dan per auto moeten verplaatsen.

Door de betreffende familie is een brief geschreven aan het college waarin ze aandacht vragen voor de parkeerproblemen in het centrum. Ook geven ze aan bereid te zijn financieel bij te willen dragen aan een parkeergarage indien deze op redelijke afstand komt te liggen.

Het college zegt dat dit in de omgeving van hun nieuwe woonadres niet als wenselijk wordt gezien omdat blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen op de begane grond zijn aan te leggen. Parkeergarages hebben een grote invloed op de kosten van huizen/appartementen welke worden gebouwd. Hierdoor is het soms lastig om minder dure huur en/of koopwoningen te realiseren.

Naast De Enk is ook, zo geeft het college aan, de herinrichting van de markt een item. Mede gezien ontwikkelingen rond de supermarkten Plus en Aldi. Parkeren is hier een belangrijk aandachtspunt. Gewezen wordt op het maatschappelijk raadsprogramma waarin verkeer ook een onderwerp is. Hierbij wordt er tevens op gewezen dat ontwikkelingen, zoals de bouw van een gemeentelijke parkeer garage, een zaak van lange adem is.