• ANP XTRA Den Haag Xtra, bonussen, drugsgeld, pluk, ze, nederland, misdaad, criminaliteit, geld, fin

    Lex van Lieshout

Gemeente Ermelo wil schulden voorkomen

ERMELO Met een aangepast schulddienstverlening beleid wil de gemeente Ermelo bereiken dat zo veel mogelijk huishoudens de financiële situatie gezond houden. Maar ook dat een ongezonde financiële situatie uitgroeit tot onbeheersbare schulden. Eén van de middelen is een financiële APK voor mensen die nieuw in de bijstand terecht komen.

Wijnand Kooijmans

Streven is wel op termijn deze vorm van dienstverlening uit te breiden naar iedereen voor wie een doorlichting van de financiële situatie van belang is. Aanvankelijk was het de opzet met een pilot te starten, maar betrokken instanties hebben aangegeven hierop niet te willen wachten maar onmiddellijk met de APK te willen starten. Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) wil dat wordt gekeken naar de voorwaarden die het bedrijf Westerbeek stelt als het gaat om bewind voering. Volgens hem wordt als eis gesteld dat mensen eerst moeten aantonen een half jaar geen nieuwe schulden te maken voor ze in de schuldhulpverlening terecht komen.

Wethouder Hans de Haan zegt de indruk te hebben dat deze eis niet wordt gesteld. Volgens hem klaagt Westerbeek juist dat mensen te laat bij hen binnen komen. De Haan geeft aan dat de gemeente ook gaat kijken naar het kwijtschelden van bestuurlijke boetes die door Ermelo zijn opgelegd. Hij geeft aan er niets aan te hebben boetes op te leggen die toch nooit worden geïnd. Bij financiële problemen spelen vaak andere zaken mee.

In Ermelo speelt mee dat relatief een groot aantal mensen onder bewind zijn gesteld door de aanwezigheid van instellingen. Bijkomend probleem is dat brieven niet worden geopend of de inhoud niet wordt gesnapt. Post sturen aan mensen heeft volgens de wethouder soms nauwelijks zin omdat op voorhand vaststaat dat de brieven toch niet worden geopend.

De Wet algemene verordening persoonsgegevens hoeft geen rol te spelen bij het verlenen van hulp aan mensen, zo geeft de wethouder aan. Het belang van de cliënt gaat altijd voor. Om deze reden gaat bij gesprekken van Uwoon over een huurachterstand altijd een medewerking van de Stichting Welzijn Ermelo mee. De gemeente krijgt daarnaast meldingen van energiemaatschappij bij achterstanden betalingen en doet, indien nodig, ook een beroep op de BKR-registratie.

Door alle fracties wordt enorm veel waarde gehecht een preventie om schulden te voorkomen. Hierin ziet men ook een rol weggelegd voor scholen. Frans Snoek (SGP) vraagt zich wel af of het niet een beetje dweilen met de kraan open is. Hij ziet het liefst een gokhal gesloten en een aanpak van drank- en drugsgebruik omdat dit gezinnen ondermijnd.

Wethouder De Haan vindt zelfredzaamheid van mensen belangrijk. Maar geeft aan dat er mensen zijn die dat niet kunnen en hun leven moeten worden begeleid. Iedereen moet wat hem betreft een fatsoenlijk leven kunnen leiden en niet op straat moeten slapen. Ook wijst hij erop dat de kwaliteit van bewindvoerders te vaak onvoldoende is. Zoals het ook moeilijk is mensen met schulden te bereiken door de schaamte welke hierover bestaat.