• Foto: Henk Merjenburgh

Gemeente Harderwijk sluit aan bij Jeugdcultuurfonds Gelderland

HARDERWIJK - Wethouder Gert Jan van Noort van de gemeente Harderwijk en voorzitter Jos Penninx van de stichting Jeugdcultuurfonds Gelderland ondertekenen 30 januari 2015 een samenwerkingsovereenkomst voor Jeugdcultuurfonds Harderwijk. Met deze feestelijke ondertekening gaat Jeugdcultuurfonds Harderwijk van start en daarmee ook het Jeugdcultuurfonds Gelderland. Cultuurkust verleent ook inhoudelijke medewerking aan de start van het Jeugdcultuurfonds Harderwijk.

Jeugdcultuurfonds Gelderland

Met de ondertekening van Harderwijk is de eerste gemeente aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Gelderland dat in november 2014, mede door een startsubsidie van de provincie Gelderland, is opgericht.

Het Jeugdcultuurfonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om aan cultuur te doen. Het Jeugdcultuurfonds wil kinderen door middel van cultuur een kans te geven zich positief te ontwikkelen.

De gemeente Harderwijk onderschrijft deze doelstelling en heeft besloten om zich per

1 januari 2015 aan te sluiten bij het Jeugdcultuurfonds Gelderland en financiën beschikbaar te stellen om kinderen uit de gemeente Harderwijk cultuur te laten beoefenen.

Ouders, kinderen en cultuuraanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdcultuurfonds.

In Harderwijk is sinds begin 2014 het Jeugdsportfonds al succesvol actief, dat werkt volgens dezelfde methode. De intermediairs van het Jeugdsportfonds kunnen ook aanvragen doen voor het Jeugdcultuurfonds.