Gemeente wil groene 'deals' met bewoners

HARDERWIJK - Als het aan de gemeente ligt gaan (gewone) inwoners van Harderwijk straks zelf zorgen voor het onderhouden van groenperkjes en plantsoenen in hun wijk. Ook de groeiende groep Harderwijkers die geen of moeilijk een baan meer kan krijgen wil de gemeente zo weer aan werk helpen. door Harry SchipperIdee is ook om meer openbaar groen aan omwonenden te verkopen of bewonersgroepen stukken groen en grond in bruikleen te geven. Harderwijk hoopt met deze nieuwe vormen van groenonderhoud te besparen. Met het gespaarde geld kan op andere plaatsen in de stad, op zichtlocaties, het groenonderhoud juist op een hoger onderhoudsniveau worden gebracht. Ook kunnen er op bijzondere plekken dan meer bloembollen in grasperken worden gepoot en meer bloembakken worden geplaatst.Dat zijn een paar van de belangrijkste ideeën die staan in het nieuwe Integrale Beheerplan Openbare Ruimte 2014-2018 met als mooie titel 'samen kleuren we de stad'. Het nieuwe plan is veel veelomvattender dan voorgaande plannen. Zo is er ook gekeken naar de manieren waarop in Harderwijk de regels worden gehandhaafd, naar parkeren, stedelijk water, de gemeentelijke organisatie Snel Herstel en naar het Wijk- en buurtgericht werken. De insteek van de gemeente is om de openbare ruimte in Harderwijk en Hierden 'vraaggericht' te gaan beheren. De gemeente wil dat de bewoners en bedrijven zelf meedoen aan het 'inkleuren' van hun eigen leefomgeving. Op 'burgerkracht' dus. En wel op zo'n manier dat iedereen er maximaal nut en plezier aan beleefd. De gemeente stelt zich wel garant voor een basiskwaliteit.