• Gemeente Harderwijk

Gemeenteraad Harderwijk komt met wensenlijstjes

HARDERWIJK De Harderwijkse gemeenteraad moet haar grootse ambities even parkeren. Noodgedwongen, want de rijksoverheid schuift vele miljarden euro's minder naar de gemeenten, waardoor ook Harderwijk miljoenen minder krijgt.

Toch komen de politieke fracties 18 juni tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces met nog een stapeltje aanvullende voorstellen. Dat bleek tijdens de algemene beschouwingen op de Kadernota 2020-2023, waarin alle plannen staan, inclusief de kosten.

Tijdens het raadsdebat brachten de partijen toch nieuwe verlangens naar voren, variërend van een gemeentelijk wolvenplan en inzet van waterstof (Gemeentebelang) tot verlaging van de maximumsnelheid op de A28 (GroenLinks) en het herstraten van de Oostermheenweg (SGP), zodat het Hierdense boerenstrandje met scootmobiel bereiken is. D66 was voorstander om 70.000 euro uit te trekken om de buitenruimte bij de officiersmess op Kranenburg flink op te knappen. Hiervoor hield de Rotary een pleidooi.

Het CDA wil naast het Zeepad-fietspad een wandelpad, omdat blijkt dat ook voetgangers veelvuldig het oranje asfaltpad gebruiken. Harderwijk Anders komt met een eigen voorstel om veel parkeerproblemen in de wijken op te lossen. Inwoners mogen daarvoor zelf oplossingen aandragen. De partij wil ook meer subsidie geven aan organisatoren van evenementen.